Když tříkrálová sbírka pomáhá i jinak Zobrazit fotogalerii
30. března 2020 Články

Když tříkrálová sbírka pomáhá i jinak

Dvaačtyřicet skupinek dobrovolníků dnes, v pondělí 30. 3. 2020, rozneslo poslední výtisky městského informačního časopisu Jitřenka do všech domácností v Poličce, Lezníku, Modřeci a Stříteži. Využily k tomu mapy pro koledníky tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička.

Jitřenka je regionální zpravodaj, kterým si pravidelně každý měsíc v Poličce listovaly už poličské praprabáby a prapradědové a její uložení na začátku každého nového měsíce do schránky Poličáků je jistým symbolem normality. Jelikož distribuci dubnového čísla ohrozila personální situace v České poště z důvodu koronavirové krize, hledalo vedění města náhradní řešení. Našlo ho v Oblastní charitě Polička - jejím Charitním krizovém týmu, s nímž spolupracuje od 20. března.

Proč zrovna Charita, je na snadě. Má pečlivě zpracované mapy ulic a domů pro své koledníky tříkrálové sbírky. Rozděluje Poličku a integrované obce do čtyřiceti dvou  přibližně stejně velkých celků. Tyto mapy se nyní dají použít k efektivnímu rozdělení dobrovolníků do tras a k hromadné (neadresné) distribuci čehokoliv na práh každé domácnosti. Po krátkém zaučení se podle nich dokáže orientovat každý laik.

Ochotných "laiků" se našlo hodně. Do 24 hodin od okamžiku, kdy poličská Charita na facebooku vyhlásila poptávku po dobrovolnících, byly všechny mapy rozebrány. Přihlásili se maminky a tátové s dětmi, studenti i pracující v "nucené odstávce" nebo lidé po práci.

Charitní krizové centrum sice zorganizovalo roznost Jitřenky, primárně je však jeho úkolem něco jiného. Od 20. března nakupuje a dováží osamělým seniorům a handicapovaným základní potraviny, léky a hygienické prostředky a jak rostou zásoby, čím dál víc rozváží také roušky.  Objednávat nákup můžete na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 734 152 221, 733 713 627.  Vedoucím Charitního krizového týmu je Pavel Šimon, tel. 733 676 736, zástupcem Markéta Šafářová, tel. 730 844 264.

Upozorňujeme, že pokud někdo Jitřenku do schránky nedostal, může ji dodatečně získat na městském úřadě v Poličce. I když jsou tříkrálové mapy přesné, stává se nám, že tříkrálové skupinky z nezkušenosti něco minou. Divili bychom se, kdyby se sem - tam podobná chyba nestala také "Jitřenkovým dobrovolníkům". Děkujeme za pochopení.