Co s tím koncertem? Otázka, která  nám nedávala spát s blížícím se termínem koncertu, zavedením nutných omezení a narůstajícími počty lidí, kteří začínali i v Poličce a okolí zápasit s nemocí dnešních dní covid 19. Tolik příprav a také firmy, které přislíbily podpořit letošní účel sbírky? I díky nim nemůžeme koncert zrušit, ale musíme a především chceme ho uskutečnit.  Nápad je tady,  rozhodnutí padlo. Tým správního střediska „je pro“, půjdeme  do on-line koncertu.

I když jsme nevěděli, jak to všechno dopadne, dnes už můžeme říci, povedlo se. A to díky vám všem, kteří jste nám zůstali věrní a vám, kteří jste se přidali poprvé. Upřímně vám všem děkujeme.

Dovolte, abych také touto cestou poděkoval  našim obětavým technikům a všem pracovníkům správního střediska za jejich nasazení, bez kterého by realizace nebyla možná. Bez nich by to neklaplo.

Věřím, že i díky výtěžku benefičního koncertu dostane Domácí hospic svatého Michaela možnost pomoci lidem nejen v Poličce, ale i širokém okolí.

Martin Dvořák, ředitel OCHP

Koncert BYL (on-line)

Letošní, jubilejní rok s letopočtem 2020 nám nabídl vzácnou a velice krásnou možnost uspořádat již po dvacáté podzimní benefiční koncert Oblastní charity Polička, který se za léta svého trvání těší nebývalé pozornosti a oblibě divácké veřejnosti a zároveň také upřímné přízni interpretů. Benefiční koncert se stal již tradicí a každoročně je zaměřen na podporu aktuálně potřebné oblasti našeho charitního díla. Účel letošní benefice směřuje k posílení a rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela.

Kostel svatého Jakuba procházel sice záverečnou fází rekonstrukce interiéru, ale přes toto omezení již sloužil svému účelu a nám poskytl neopakovatelnou atmosféru pro partii zpěvu, kytary, cembala, houslí, violoncella, cajónu i mluveného slova. 

Velice si vážíme toho, že i přes těžkosti a opatření, která život naší společnosti v současné době provází, se letošního jubilejního ročníku benefičního koncertu ve prospěch Charity po interpretační stránce ujala hudební formace Transitus Irregularis. Koncert se uskutečnil v kostele sv. Jakuba 7. listopadu 2020, ale z důvodu výše uvedených opatření proběhl „pouze“ jako on-line přenos, tedy bez účasti veřejnosti. O to byla jeho realizace pro nás náročnější. Zároveň jsme ji ale vnímali jako výraz naší společné nezdolné vůle fungovat i za podmínek, které se jeví jakkoli nemožné. Jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň našich podporovatelů nesla akce koncertní benefice symbolický podtext — Dokonale harmonický koncert pro čas blízkosti a přátelství.

Závazkem a velkým povzbuzením pro nás totiž byla právě blízkost a vzácná podpora našich sponzorů. Celková částka, kterou naši sponzoři podpořili benefici, činí 165.001,- Kč. Mají naše velké poděkování.

Výstřižek

Bylo pro nás opět profesní i lidskou výzvou a radostí ujmout se organizace této smysluplné akce. Snažíme se, aby náš benefiční koncert v sobě nesl důležité svědectví, poselství o tom, že rozměr lidskosti se skládá z každodenních střípků našich dobrých skutků. Zdárného výsledku celé akce se nám daří dosáhnout především laskavé a štědré podpoře našich sponzorských partnerů a Vás podporovatelů z řad veřejnosti. Nesmírně si této přízně vážíme a za tuto vzácnou spolupráci a soudržnost v dobré věci jsme velice vděčni. Věříme, že se i tentokrát budeme moci těšit Vaší přízni, doufat ve Vaši náklonnost a finanční přispění, abychom tak společnými silami mohli svítit na cestu dobrým skutkům.

Pokud jste náš koncert nezaznamenali, máme pro Vás dobrou zprávu. Koncert, lépe řečeno záznam celého koncertu je dostupný na odkazu www.charitapolicka.cz. K záznamu koncertu je možné se připojit i přes webové stránky charity www.policka.charita.cz. Současně s hudebním zážitkem Vám nabízíme také možnost podpory benefičního účelu. Pokud tomuto budete nakloněni a rozhodnete se pro zaslání finančního daru, můžete tak učinit na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky: 5918409339/0800. Upřímně, ze srdce Vám děkujeme. U koncertního odkazu je Vám k dispozici také možnost platby přes QR kódy.

Získané prostředky spolu s dary sponzorů použijeme na personální posílení a územní rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela. Naše současné kapacity jsou v zajišťování této služby značně limitované. Vnímáme přitom velkou potřebnost a narůstající zájem o poskytování služby, která umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném, domácím prostředí, v okruhu svých blízkých. Službu, která tak může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností. Domácí hospic sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také duchovního. Poskytuje nemocnému paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti. Právě i po odchodu blízkého člověka dává Domácí hospic sv. Michaela pozůstalé rodině hmatatelnou jistotu, že v této velmi citlivé a bolestné ztrátě není sama. 

V našem záměru jsme při koncertu byli a nadále zůstáváme na jedné lodi s účinkujícími, a to nás velice těší a posiluje. Hudební formace s poněkud netradičním názvem „Transitus Irregularis“ je komorním vokálně instrumentálním souborem různého zaměření. Ansámbl, který se svým žánrovým zaměřením pohybuje na pomezí klasické hudby a jazzu, je v českých zemích velmi ojediněklý. Kromě cembala, houslí, kytary a violoncella tvoří nástrojové složení příležitostně i perkuse. Jádrem repertoáru jsou převážně kompozice kytaristy Miroslava Noska, houslistky Niny Marinové, Antonia Carlose Jobima, Thelonia Monka, či Charlie Parkera. Velkým impulsem se pro kapelu stala výzva ke zhudebnění básní Bohuslava Reynka, čehož se chopil kytarista a skladatel Miroslav Nosek. Tyto písně byly vydány na albu s názvem „Pod prahem svítá“, které vzniklo jako součást stejnojmenné sbírky Reynkových básní. Všichni členové jsou vystudovanými hudebníky a většina z nich má stejně blízko k vážné hudbě i k hudbě jazzové či experimentální.

20201107_180921

Zvláštní poděkování za technické konzultace a podporu při přípravě koncertního přenosu patří pánům — Jaroslavu Zavoralovi, Petru Kleinovi, Milanu Zavoralovi, Michalu Kobelkovi a Marku Zerzánovi. Za naprosto skvělou spolupráci při tisku plakátů děkujeme společnosti HRG Litomyšl. Za možnost vysoké kvality internetového přenosu děkujeme společnosti Fortech, která je součástí rodiny Nordic Telecom. Poděkování za květinový dar pro slavnostní koncertní večer patřilo také firmě Jitky Kytky Pomezí. 

Po vysoce nastavené laťce kvality hudebního zážitku předešlých ročníků se letošní benefiční koncert, věříme, posunul opět o stupínek výše. Děkujeme, že jste při koncertním sledování poslechem i srdcem s námi.

Marcela Vraspírová, PR&FR pro OCHP

patička k mailu 6