Každoročně v čase svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) slavíme Den Charity.      

Svatý Vincenc z Pauly se narodil 24. dubna 1581 v gaskoňském Ranquinu. Už v 19 letech se stal knězem a nějaký čas byl kaplanem na dvoře krále Jindřicha IV. V životě zažil několik zlomových událostí. Jednou z významných bylo falešné obvinění z krádeže na královském dvoře, druhým zajetí piráty a uvrhnutí do otroctví. Po svém vnitřním obrácení prohloubil duchovní život a zasvětil ho pomoci chudým. Jeho osobní charisma dokázalo spojovat práci bohatých a urozených s péčí o vyděděnce společnosti: nemocné, nuzáky, galejníky a opuštěné děti. Založil Kongregaci lazaristů a ženskou odnož Dcery křesťanské lásky. Vincenc zemřel roku 1660 a o 77 let později byl prohlášen za svatého. Patří mezi reformátory francouzské církve a zakladatele moderní evropské charity a péče o chudé. Svátek se slaví 27. září a je patronem Charity, vězňů, bezdomovců, zajatců a nemocnic.

     Chvíle „našeho dne“, které nám sv. Vincenc nabízí, jsou tu věnovány propojení s veřejností nějakou příjemnou akcí, jindy zase máme možnost věnovat je pouze našemu kolektivu. Chvíle jsou to obzvláště vzácné, neboť naše široká „charitní rodina“ se opravdu pospolu v jeden čas sejde málokdy. Jsme za tyto okamžiky velice vděční. Pro letošní Den Charity jsme si u nás v Poličce zvolili pátek 25. září a na rozdíl od ostatních ročníků upustili od společného setkání v budově či na zahradě a uchopili jsme oslavu s naprosto komorní, klidnou atmosférou. Den Charity jsme oslavili mší svatou v kostele sv. Michaela, která byla sloužena pouze pro naše charitní společenství.            

     Hlavním celebrantem mše svaté byl P. Josef Matras, okrskový vikář vikariátu Litomyšl. Mši svatou koncelebrovali P. Milan Romportl, vikariátní kaplan pro Charitu a administrátor farnosti Borová, P. Stanislav Tomšíček, administrátor farnosti Svojanov a Bělá nad Svitavou. Podpořit naše společné dílo přišel také O. Tomáš Enderle, adminitrátor Poličské farnosti. Spočinout v náruči klidné, neuspěchané chvíle, v důvěrném a tichém místě, se slovy, která dodávají sílu do dalších dnů a hudbou, která dotváří to vše kolem, bylo pro nás všechny zážitkem a potřebným akcentem současné doby. Byli jsme v myšlence a modlitbě propojeni všichni, pracovníci, klienti, dobrovolníci, sponzoři, dárci, podporovatelé, rodiny, přátelé. Dostalo se nám nejen upřímných slov díků, ale co více, byli jsme také vlídnou nabídkou vyzváni, abychom i my děkovali – za to, že můžeme být a jsme součástí tolik potřebného, i když nesnadného díla, a abychom dokázali stále vidět a naplňovat jeho smysl a cíl. Naše tváře zakrývaly sice roušky, snad spíše na znamení tichosti, ale srdce byla otevřená dokořán. Jsou okamžiky, která se slovy jen těžko popisují. Závěrečné „Buďte dobré mysli“ nás odevzdalo do další práce opravdu nebývalou silou. Z pohledu gramatiky jazyka českého by si tato tři slova zasloužila vykřičník, ale dovolme si v našem počínání udělat malou výjimku, která s naší službou lépe souzní. Tedy „Buďte dobré mysli❤“. 

 

Mgr. Marcela Vraspírová

Mgr. Marcela Vraspírová

vedoucí správního střediska
Tel.: 605 758 312 E-mail: 88EmV-54cknC67hgc8m%C%edTaxhTZhaa8FhTj