Zveme Vás ke společnému Dni Charity
10. září 2022 Aktuálně

Zveme Vás ke společnému Dni Charity

V pátek 23. září 2022 společně oslavíme Den Charity. Den Charity se koná u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), který je považován za zakladatele a průkopníka moderní charitní práce. Letošní Den Charity oslavíme v Poličce 23. září 2022. 

PROGRAM DNE CHARITY

23. ZÁŘÍ 2022

  • 15:00 - mše svatá v kostele sv. Jakuba v Poličce
  • 15:45  - prohlídka výstav „VSTAŇ A JDI“ a „POMÁHÁME VÁM SRDCEM UŽ 30 LET“
    Výstava „VSTAŇ A JDI“ mapuje svědectví lidí, kteří uprchli před válkou. Výstava „POMÁHÁME VÁM SRDCEM UŽ 30 LET“ sleduje příběhy charitních zaměstnanců a vzdává hold jejich charitní práci. 
  • 16:15 - odchod do poličského parku (poblíž dětského hřiště)
  • 16:30 až 17:00 - slavnostní vysazení a posvěcení charitního stromu v parku 

Máte-li chuť s námi oslavit Den Charity, jste srdečně zváni.