Pavel Šimon vystoupil na odborné diskuzi v Parlamentu ČR
26. srpna 2022 Aktuálně

Pavel Šimon vystoupil na odborné diskuzi v Parlamentu ČR

Pod záštitou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové se 23. srpna 2022 uskutečnila odborná diskuze, ke které byl přizván Pavel Šimon. Zástupci neziskového sektoru a MPSV debatovali nad systémem dostupnosti sociální podpory a také nad pomocí občanům v souvislosti s růstem cen energií. 

Se zástupci státní správy i neziskového sektoru jsme hledali konkrétní způsoby, jak pomoc dostat k těm, kteří ji aktuálně potřebují, co pro to systémově ještě může udělat stát a jak v tom mohou být nápomocny neziskové organizace působící přímo v terénu,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Neziskový sektor byl zastoupen organizacemi Armáda spásy, Člověk v tísni, Linka seniorů, Život 90 a Charita ČR. Za Charitu ČR se debaty účastnil Pavel Šimon. 

„Je důležité přinášet poznatky z praxe na tu nejvyšší půdu. Jsem velmi rád, že jsme mohli vést opravdový dialog, a to jak kritiku, tak posuny, které se dějí a které mají dopad do terénu,“ zhodnotil Pavel Šimon, který vede sociálně-aktivizační služby v poličské Charitě a ve své praxi se setkává s rodinami a dětmi v obtížných a kritických životních situacích.