Jaká byla Tříkrálová koleda? Miliónová. V sobotu 7. ledna 2023 vyrazili na Tříkrálovou koledu malí i velcí koledníci. V čele se Třemi králi na koních se téměř dvousethlavý dav vydal na Palackého náměstí, kde už probíhal obraz Živého betléma za doprovodu hudebníků z kapely Small band. Příchozí do Betléma ztvárnilo 56 dospělých postav, 20 dětí a na přípravě se podílelo také 30 lidí v zázemí, kteří měli na starost stavění, organizaci na náměstí, hlídání dopravního provozu nebo občerstvení. Vystoupení by nebylo úplné bez diváků, kteří se ve velmi hojném počtu sešli na poličském náměstí a jen pomalu se poté rozcházeli, protože i po skončení vystoupení bylo spousta příležitostí k povídání. Dárci na Poličsku podpořili Tříkrálovou sbírku částkou 1 147 236 Kč, kterou věnovali do pokladniček. Spolu s online koledou a bezhotovostními dary jste sbírku podpořili celkem 1 158 686 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Tříkráloví koledníci v Poličce 
Tříkráloví koledníci se vydali do ulic Poličky a se známou koledou „My tři králové“ vinšovali štěstí a zdraví do dalšího roku. Lednovému počasí nelze poručit, možná jsme si představovali zimní sněhobílou scenérii, ale krásné slunečné počasí alespoň zaručilo koledníkům hezkou procházku.

Koledou to nekončí
Kolem oběda už se pomalu otevíraly dveře AC dílen a za nimi vykukovaly vysmáté obličeje dětí, které nadšeně sdílely své pocity a dojmy z koledy. Po příchodu do charitního domu AC dílen na Vrchlického ulici vedoucí skupinek odevzdali zapečetěné pokladničky a malí koledníci si spravedlivě rozdělovali koledu v podobě sladkostí a jiných drobností. Na stolech byly pro koledníky připraveny buchty od dobrovolníků a zaměstnanců Charity, pečivo a koláče od Agro Vysočina Bystré. Z kuchyně vonělo 200 porcí guláše, který připravil Josef Baláš a Jaroslav Dvořák, brambory do guláše darovala rodina Navrátilova, várnice zapůjčila a kilogramy brambor oloupala Kuchyň Sádek 58. Moc děkujeme všem, kteří se postarali o občerstvení pro naše koledníky. O zábavu bylo postaráno v místnosti Oáza, kde jsme pro děti sdílející své zážitky z koledy a čekající na rodiče připravili jednoduché soutěže a hry. Bez dobrovolnické pomoci zaměstnanců a dalších dobrovolníků by to nešlo.

Dárci v Poličce a okolních obcích přispěli rekordní částkou, která přesáhla 1 milion korun
Dárci v Poličce, Lezníku, Stříteži a Modřeci podpořili sbírku částkou 347 110 Kč. Do Tříkrálové koledy se zapojují i okolní obce. Děkujeme za ochotu starostů a starostek, místních koordinátorů a dětí z okolních obcí. Organizace koledy v obcích probíhá vždy s podporou naší Charity, největší část práce a samotný průběh a organizace koledy je však v režii dané obce a místních koordinátorů. Celkem se na Poličsku účastnilo letos tříkrálové sbírky 644 koledníků a vedoucích skupinek. Dárci na Poličsku podpořili Tříkrálovou sbírku částkou 1 147 236 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Komu vaše štědrost pomůže?
Rozvoj péče o lidi s duševními obtížemi v celém svitavském okresu zajišťuje od dubna 2022 Centrum duševního zdraví poličské Charity, na jehož podporu půjde největší část darů. Dary pomůžou také Domácímu hospici sv. Michaela a Domácí zdravotní péči.

Bez vás by to nešlo

S koledníky se ještě uvidíme na konci ledna při filmu v kině, které pořádáme ve spolupráci s Tylovým domem. Jednu pokladničku si vyžádala třída sekunda poličského gymnázia a při společném zpívání koledovala i ve škole (jmenovitě pak děkujeme učitelkám Barboře Pejcharové a Heleně Martinů).

Za pořízení fotografií a videa vděčíme Vojtěchu a Jakubu Klimešovi, Luďkovi Popelkovi a Stanislavu Grubhofferovi. Za uspořádání Živého betléma děkujeme hlavní organizátorce Štěpánce Dvořákové, za pomoc Římskokatolické farnosti Polička, za hudební doprovod Small bandu, za ozvučení Michalu Popelkovi, ovečky přivezl Michal Andrle. Děkujeme také Tylovu domu za půjčení kostýmů a pódií a poličskému muzeu za zpřístupnění radnice. Děkujeme také všem výše zmíněným postavám a organizátorům živého betléma i tříkrálové koledy. A kdože jsou ti tajemní Tři králové na koních? František a Libor Stodolovi a Michal Lorenc – děkujeme a na viděnou zase za rok!

Na všechny fotografie se můžete podívat tady.