Velikonoce 2021
2. dubna 2021 Aktuality

Velikonoce 2021

Vážení a milí, přejeme Vám krásný povzbuzující jarní čas z poličské Charity a také Vám a Vašim blízkým přejeme radostné a požehnané Velikonoce. Kéž v tomto svátečním čase načerpáme jaro, sluníčko, nové síly i naději pro další snažení, které nás čeká v osobním i pracovním počínání … Pěkné dny, ať se Vám dobře daří. Za OCHP srdečně Marcela Vraspírová

Velikonoce 2021

Mgr. Marcela Vraspírová

Mgr. Marcela Vraspírová

vedoucí správního střediska
Tel.: 605 758 312 E-mail: 88EmV-54cknC67hgc8m%C%edTaxhTZhaa8FhTj