Kolorit města v lednových dnech doplnila bohatá sněhová peřina, domy jakoby odpočívaly. V Charitním domě na rohu Riegrovy a Vrchlického ulice, který prochází kompletní rekonstrukcí, je tomu ale jinak. Čile se zde pracuje, jednotlivé stavební a rekonstrukční práce zdárně navazují jedna na druhou. Co vše již máme hotovo a jak se nám daří naplňovat rámec projektu ,,Stavební úpravy a nástavby budovy Oblastí charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce."?

Krátkou rekapitulací a pohledem zpět do jarních měsíců roku 2020 se dostaneme k dokončení střechy objektu a následně pak začaly probíhat převážně vnitřní stavební práce a úpravy, které nebyly z venku až tak patrné. Prováděly se vnitřní rozvody elektroinstalace a příprava pro rozvody internetu. Květen byl pro nás ve znamení barev, ladily se barevné kombinace fasády. Následovalo zaměření se na vnitřek budovy, kde nás čekal výběr dlažby a obkladů jednotlivých místností k jejich následné realizaci. Rovněž byl statikem detailně konstrukčně dořešen zjištěný havarijní stav stropních konstrukcí nad jednací místnosti a cvičnou kuchyní v 1.NP a následně se provedla celková výměna narušeného dřevěného povalového stropu za novou vodorovnou konstrukci z nosných ocelových nosníků a železobetonové desky. V červnu se podařilo dokončit fasádu ve dvoře včetně nátěru. Před odstraněním lešení proběhla podrobná kontrola a převzetí zhotovené krytiny z hliníkového plechu a fólií z mPVC. V červenci byla dokončena oprava trojúhelníkového štítu na severní straně budovy a oprava ½ fasády směrem do ulice. Na přelomu července a srpna dostala fasáda barevný kabát, jehož barevné sladění se určitě povedlo. Dům byl opatřen také nápisem Oblastní charita Polička IV., demontovalo se lešení a dům vyvstal téměř už v celé své kráse. V srpnu byly dokončeny rozvody teplé a studené vody, v září pak rozvody nového topení v rekonstruovaných částech domu a dokončena byla také montáž oken a dveří v přízemí budovy. Následovaly přípravné práce pro nové omítky. V říjnu byla dokončena kompletně hrubá elektroinstalace a byly zahájeny práce na omítkách tak, aby bylo vše připraveno pro dokončení izolací a sádrokartonů v zimních měsících. Se závěrem roku 2020 jsme mohli konstatovat, že je zprovozněn výtah a hotové byly též betony. Počátek nového roku přinesl skutečně zimní čas, který je jako stvořený pro plánované pokračování vnitřních prací – probíhá zateplování minerální vatou, realizace sádrokartonů. Mezi další aktuální práce patří zprovoznění topení kompletace a elektroinstalace.   Pevně věříme, že všechny práce, které nás ještě na rekonstrukci čekají, se stihnou v termínu a bez problémů a druhá polovina tohoto roku již bude ve znamení stěhování a vytváření zázemí pro poskytování charitních služeb, které zde budou mít své působiště.Velké poděkování patří panu Petru Šafářovi, který dohlíží na kvalitu prováděných prací a Petře Zahradníkové, která má na starosti administraci celého projektu.Poděkování směřujeme také všem, kteří nám podporou a finančním přispěním s touto stavbou pomáhají – individuálním dárcům, firmám, městu Polička a Pardubickému kraji.

Mgr. Marcela Vraspírová

Mgr. Marcela Vraspírová

vedoucí správního střediska
Tel.: 605 758 312 E-mail: 88EmV-54cknC67hgc8m%C%edTaxhTZhaa8FhTj