Aktuality

Výzva vládě: Charita znovu žádá o nekrácení Evropského sociálního fondu
22. února 2021 Charita Česká republika

Výzva vládě: Charita znovu žádá o nekrácení Evropského sociálního fondu

Vláda České republiky na svém zasedání 22. února 2021 naposledy projedná alokaci ESF+ a návrh Pravidel pro spolufinancování, jak jej předložilo Ministerstvo financí. Nyní je tedy poslední šance její dosavadní rozhodnutí zvrátit. Napsali jsme proto novou výzvu české vládě.

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!
22. února 2021 Charita Česká republika

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!

Příspěvky v pokladničkách Tříkrálové sbírky jsou sečteny a výsledná částka z nich dosáhla celkem 52,3 milionu korun. Dalších téměř 24 milionů přinesla on-line koleda na webových stránkách sbírky a přes 4 miliony doputovaly od štědrých dárců přes DMS. Celkem tak letošní Tříkrálová sbírka přinesla potřebným téměř 80,3 milionu. Koleda ale ještě nekončí, on-line i pomocí DMS lze totiž sbírku podpořit až do konce dubna.

Postní almužna 2021
16. února 2021 Aktuality

Postní almužna 2021

Jako již tradičně Královéhradecká diecéze vydává brožuru, tentokrát s názvem "L.P.2021 půst", která je cenným a inspirativním průvodcem postní dobou. Krátce do ní nahlédněme.

Páteční příběh o Daru naděje ...
28. ledna 2021 Články

Páteční příběh o Daru naděje ...

... malé ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Charity už sčítají výsledky z tříkrálových kasiček, online koleda běží dál. Děkujeme za každý dar!
27. ledna 2021 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Charity už sčítají výsledky z tříkrálových kasiček, online koleda běží dál. Děkujeme za každý dar!

V těchto dnech už Charity na úřadech rozpečeťují statické tříkrálové pokladničky, do kterých mohli lidé přispívat do neděle 24. ledna. Děkujeme všem dárcům za podporu Tříkrálové sbírky, že i v této nelehké době myslíte na nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají. Do online kasičky na tříkrálovém webu je možné darovat až do 30. dubna.

Výročí poličských Sasanek
19. ledna 2021 Aktuality

Výročí poličských Sasanek

V únoru 2011 bylo v Oblastní charitě Polička otevřeno středisko Šance pro rodinu. Toto středisko generuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jeho posláním je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Služby střediska Šance pro rodinu vychází z individuálních potřeb rodiny a jsou poskytovány v Poličce a spádových obcích především v domácím prostředí rodiny (tzv. terénní služba) a v případě potřeby také v sídle služby na Vrchlického ulici 16 v Poličce (služba ambulantní). Z termínu sociálně aktivizační služba – sas – vznikl vlídný interní název pro službu, které říkáme „SASanky“. Jaké je ohlédnutí za jejich desetiletou prací? Ptám se vedoucího služby Mgr. Bc. Pavla Šimona, který je zároveň předsedou celostátního odborného kolegia sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.