Vybílili sbírkový účet

Vybílili sbírkový účet

„Pouhých sto šestnáct korun českých zůstalo na sbírkovém účtu Oblastní charity Polička ve čtvrtek 27. srpna 2015, poté, co z něho ředitelka Markéta Šafářová „vyvedla“ částku 270 000 Kč.“ Takto nějak by mohlo znít investigativní prohlášení reportéra nedostatečně obeznámeného s problematikou charitního dluhu.                     

V případě Oblastní charity Polička se však žádný šlendrián nekonal. Zcela v souladu s povolenou veřejnou sbírkou (veřejná sbírka byla osvědčena 23. 10. 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ 67614/2014) se ředitelka rozhodla ze sbírkového účtu uhradit mimořádnou splátku za úvěr na koupi domu ve Vrchlického ulici čp. 10. Díky vám, dárcům, si tak Charita bez jakýchkoliv finančních sankcí zkrátila sedmileté splátkové období o skoro 8 měsíců.

            Sbírka na Dům pro Charitu dále trvá a zvolna na ní přistávají další příspěvky, takže v polovině září bylo na účtu už zase veselejších 1 072 Kč. „Byli bychom rádi, aby všichni naši štědří přispěvatelé věděli, jak je pro nás jejich pomoc nesmírně prospěšná. Snažíme se dům opravovat a přitom se co nejrychleji zbavovat tíže dluhu. Několikrát za dobu existence Charity jsme zažili období, kdy dotační podpora sociálních služeb byla nedostatečná a museli jsme vyjednávat, sáhnout do rezerv, či služby dokonce omezovat. Díky pořízení domu nyní žádnou finanční rezervu nemáme, ale čím dříve si ji zase budeme schopni vytvořit, tím lépe budeme schopni případnému nepříznivému výkyvu čelit,“ řekla ředitelka Markéta Šafářová.

Štěpánka Dvořáková

 

Podpořte nás