Všimli jste si

Všimli jste si

Někteří z vás, čtenářů Jitřenky, jste si možná všimli, že v klientele AC dílen Oblastní charity Polička nastala změna. Od dubna do služby přibylo pět osob.

 

Jsou to muži s lehkým až středním mentálním postižením, kteří se do Poličky přistěhovali z Domova na Zámku Bystré, jenž prochází transformací služeb. „O možnosti umístit je do charitních terapeutických dílen jsme s vedením Domova jednali už od roku 2016. Abychom mohli vyhovět, potřebovali jsme rozšířit stávající kapacitu služby o jednu celou dílnu – o 6 lidí,“ potvrdila vedoucí AC dílen a Denního stacionáře poličské Charity Jaroslava Trmačová.

Noví klienti nyní procházejí adaptačním obdobím, v němž se učí zvládat nový životní styl s větším soukromím, ale také samostatností a zodpovědností. „Je to pro ně, ale také pro nás, celkem náročná etapa. Obvykle se v naší službě klientela obměňuje po jednom až dvou lidech, nyní k nám přišla naráz jedna celá skupinka, což je kvantitativní rozdíl vyžadující kvalitativní změny naší práce. Přitom musíme v maximální možné míře reagovat na individuální možnosti a schopnosti každého nově příchozího, což v tomto počtu není úplně jednoduché. Ale jak se zdá, naše úsilí a snaha nově příchozích nezůstávají bez úspěchu,“ hodnotí vedoucí.

Radikální změnou je i samotný vznik čtvrté terapeutické dílny – rukodělné. Funguje v jiných prostorách (Charitní dům IV.), s novým pracovníkem a na nové téma. Z řady činností se pomalu začíná profilovat potravinářská drobná výroba. Vše zatím probíhá ve zkušebním provozu – hledání, zkoušení, ochutnávání... Na dva výrobky jsou již zpracovány HACCP - systém kontroly nad procesem výroby. Klienti si zařizují zdravotní průkazy a hlavně se učí na výrobě aktivně podílet, dodržovat hygienická pravidla, pracovat a tvořit. První vlaštovky – originální sušenky a domácí nudle, budete moci ochutnat už letos o prázdninách. Objeví se v obchodě Fimfárum.

Štěpánka Dvořáková

Související články

Dům je splacen (28. červen 2018)