Týdny pro duševní zdraví stírají stigma

Týdny pro duševní zdraví stírají stigma

Týdny pro duševní zdraví jsou bohatá série vzdělávacích a destigmatizačních akcí pořádaná po celé republice ve prospěch lidí stižených duševními nemocemi.

Na Poličsku se k nim už osm let připojují Otevřené dveře Oblastní charity Polička. Jsou totiž zatím jedinou sociální službou, která se této klientele v území Svitavska věnuje.

Pro veřejnost letos Otevřené dveře připravily besedu na téma „Co se děje v psychiatrii?“ Povede ji osoba z nejpovolanějších, MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, psychiatr, sexuolog a psychoterapeut. Poslechnout si ho můžete 19. října 2018 od 17 hodin, tentokrát v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

Další osvěta bude směřovat ke studentům vybraných středních škol. Krajský koordinátor transformace psychiatrické péče Bc. Štěpán Plecháček, vedoucí Otevřených dveří, sociální pracovnice Mgr. Jana Dobrovolná a osoba s osobní zkušeností s duševní nemocí, připravili v měsíci říjnu pro studenty středních škol v Poličce, Svitavách a Litomyšli besedu. „Hovořit s mladými lidmi o duševních nemocech vidím jako velmi vhodné. Jsou ve věku, kdy se například schizoafektivní a psychotické poruchy nejčastěji projeví. A budovat v mládeži včas pochopení pro lidi s jinakostí je pro ně, jejich rodiny a celou naši společnost vždy prospěšné,“ řekla Dobrovolná.

Poslední a nejkonkrétnější formou vzdělávání je tradiční psychoedukační kurz pro lidi s duševním onemocněním - klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky. Těm budou po celý první říjnový víkend k dispozici Bc. Blanka Novotná, vedoucí psychiatrická sestra z Centra duševního zdraví pro Prahu 8 a Ing. Zdeněk Heřt, peer konzultant z Bony, o.p.s.

Týdny pro duševní zdraví pořádané poličskou Charitou už tradičně finančně podpořila společnost Janssen Cilag, s. r. o.

Štěpánka Dvořáková