Tříkrálová sbírka, fáze 2 - počítání

Tříkrálová sbírka, fáze 2 - počítání

Mimořádně pěkné počasí, stodvaatřicet žhavých koledníků s čtyřiačtyřiceti obětavými vedoucími v sobotu 6. ledna 2018 poskytli pořádající Oblastní charitě Polička naději, že by i v sedmnáctém ročníku tříkrálové sbírky v městě Polička mohl padnout rekord.

Čelo 1Ten byl skutečně při pondělním sčítání pokořen, když částkou 234 680 překročil loňský výsledek o 23 181 korun.

Nikoliv pro soutěžení, ale spíše pro zajímavost uvádíme, že nejnaditější kasičku, s obsahem 10 359 Kč, přinesla skupina 27 procházející ulicemi Wolkerova, V. Hálka, K. Světlé a J. V. Sládka. V Lezníku lidé přispěli 6 951korunami, ve Stříteži věnovali 7 129 Kč a v Modřeci a Bořinách 3 931 Kč. Průměr na jednu pokladnu činil 5 334 Kč.

Koně 1„Musíme s opravdovým uznáním a vděkem potvrdit, že pokud obyvatelé domů otevřeli, byli skutečně štědří. A nejen po finanční stránce, ale i v úsměvech, vřelém přijetí a sladkých pozornostech pro koledující děti,“ řekla ředitelka Oblastní charity Polička Markéta Šafářová.

„Každoročně cítíme velkou míru vděku ke všem. K Vám, dárcům. Pak také k dětem, které s nadšením v bílých košilích brázdí Poličsko s hvězdou na tyči a do ochraptění zpívají: ´My tři králové…´, k vedoucím skupinek, kteří odloží svoji Koledm vánočního stromuvíkendovou zábavu nebo nutnou domácí práci, aby ve společnosti trojice neposedů zvonili u cizích domů, k desítkám zaangažovaných osob, které pomáhají s tříkrálovým průvodem buď jako samotní aktéři (králové na koních, muzikanti, zvukař), nebo pracují ve skrytu v zázemí (organizují, šijí, perou a žehlí kostýmy, fotografují, pečou buchty na občerstvení nebo vaří guláš),“ vyjmenovává pestrou tříkrálovou podporu koordinátorka Jitka Balášová.

Skvělé a stále stoupající výsledky sbírky jsou i odrazem samotné činnosti Oblastní charity Polička, která organizaci „tříkrálovky“ nepodceňuje, naopak ji setkáníneustále precizuje a vylepšuje. A zřejmě i svými službami je pro řadu občanů organizací důvěryhodnou. „Uvědomujeme si to a je to pro nás hodně zavazující,“ zakončila Markéta Šafářová.

Vzápětí po spočítání Poličky následuje sčítání obsahu 103 kasiček v 27 okolních obcích. Celkový výtěžek, z něhož 65 % zůstává v regionu pořádající organizace (Oblastní charity Polička), pomůže například s pořízením vybavení pro Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce v městě Polička, s částečným krytím nákladů provozu domácího hospice sv. Michaela, na nákup aut pro radostterénní službu Charitní pečovatelské služby a Otevřených dveří, či na pomoc sociálně slabým, atp. Třicet procent prostředků je posunuto dál k diecézním Charitám nebo do Charity celostátní k realizování humanitárních projektů většího rozsahu v zahraničí. Pět procent činí režie sbírky.

Štěpánka Dvořáková

Více informací najdete ZDE

Koleda v ilicíchŠtědrost