Tři králové trochu jinak

Tři králové trochu jinak

Trochu jinak, snad ještě atraktivněji, chce Oblastní charita Polička zahájit letošní Tříkrálovou sbírku. Po průvodu, jehož trasa povede namísto Šaffovy a Václavské ulice nově ulicí Vrchlického, se připojí k závěrečnému dění živého betlému, který na náměstí Palackého v sobotu 5. ledna 2019 v 9 hodin ztvární poličtí farníci.

Další fáze tříkrálové sbírky proběhnou v již obecně známém režimu. Po požehnání koledníků panem farářem se skupinky rozejdou po městě, aby u jednotlivých dveří koledovaly o příspěvek na dobročinný účel a přinášely do domů požehnání.

Pozorný čtenář jistě zaznamená posun v aktuálním deklarovaném záměru. Po dlouhém období, kdy se na horní příčce potřebnosti objevovalo pořízení automobilu pro výkon sociálních a zdravotních služeb, tam letos vozidlo chybí. Pokud budete laskaví a koledníkům přispějete do pokladničky, pomůžete Oblastní charitě Polička třeba s vytvořením nezbytného finančního polštáře pro případ, že získá dotaci z fondů EU na kompletní rekonstrukci Charitního domu IV., o niž požádala. Vzhledem k rozsahu potřebných oprav bude i nezbytná spoluúčast pro charitní rozpočet velmi citelná. Přitom pomoci si z významnějších zdrojů se zdá zatím jako jediná schůdná cesta, jak starý dům dostat do kondice, aby mohl bez problémů a havárií dál sloužit svému účelu.

Podpoříte také fungování již známých služeb: sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci i činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela. Z balíku získaných peněz se dostane také na přímou pomoc potřebným sociálně slabým lidem, na humanitární pomoc i částečné krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků mimořádných událostí v regionu. Nezapomeneme ani na humanitární projekty v indických oblastech Bangalore a Belgaum, s nimiž již řadu let souzníme.

Vážení přátelé, ať se rozhodnete do Tříkrálové sbírky přispět či nikoliv, rozhodně vám budeme vděčni za laskavé přijetí koledníků. Jsou to děti, koledují rády a poznají, když někomu udělají radost. Hřejivá lidská setkání, třeba u dveří nadepsaných K+M+B+2019, se mohou zařadit k těm, na něž se i po letech vzpomíná.  

Štěpánka Dvořáková     

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás