Tři králové na Tři krále

Tři králové na Tři krále

Vážení přátelé z Poličky a okolí, srdečně Vás zveme v sobotu 6. ledna 2018 v 9 hodin na poličské náměstí Palackého.

Přijďte vyprovodit zástup cca 150 koledníků vedený družinou králů na koních a zaposlouchejte se do vánočních koled v provedení Small Bandu. Vyslechněte slůvko nového poličského pana faráře a buďte účastni požehnání koledníkům. V sobotu je totiž mimořádné datum. Termín poličského koledování Tříkrálové sbírky připadne přesně na svátek Tří králů, což se v její sedmnáctileté historii stalo pouze dvakrát, v letech 2007 a 2001.

Trojlístky koledníků se po společném slavnostním zahájení vypraví do ulic města, aby jako správní poslové dobra, znamením K+M+B+2018 posvěcenou křídou na veřeje domů, rozšířili vánoční požehnání do domácností k lidem v celé Poličce.

Zároveň budou do zapečetěné pokladničky přijímat příspěvky, které pořádající Oblastní charita Polička v převážné míře použije ve prospěch místní komunity, a to na pořízení vybavení do nových prostor Nízkoprahového denního centra pro bezdomovce, na koupi dvou aut, jedno pro terénní práci Otevřených dveří, druhé výměnou za vyřazený nejstarší vůz v Charitní pečovatelské službě. Dále z prostředků tříkrálové sbírky bude hradit provoz domácí hospicové péče, poskytovat přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička a podpoří diecézní projekt v Indii.

Ne všechny výše zmíněné záměry sbírka zcela pokryje, ale určitě k uskutečnění každého z nich výrazně pomůže. Proto Vám velmi děkujeme za Vaše pochopení a štědrost i za vlídné a laskavé přijetí koledníků, za Váš skutek milosrdenství, kterým můžete začít psát na čistý list roku 2018.

Štěpánka Dvořáková

Plakátek na koledu