Tři dny prezentací pro čtyři domy

Tři dny prezentací pro čtyři domy

Dům, který pro sílící služby koupila Oblastní charita Polička v létě roku 2017, bude dne 23. 5. 2018 v 10 hodin slavnostně vysvěcen.

Požehnání se ujme prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár, návštěvu přislíbili: Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, Helena Zahálková, vedoucí Odboru sociálních věcí Pardubického kraje, ředitel DCH HK Jiří Stejskal či starosta města Poličky a poslanec parlamentu ČR Jaroslav Martinů.

Nový dům nese označení II. a je již čtvrtým charitním domem v 200 metrů dlouhé ulici Vrchlického. Všechny budovy I. až IV. jsou určeny k poskytování sociálních služeb anebo tvoří sídlo pro pracovníky, kteří tyto služby vykonávají v terénu.

Jelikož poličské Charitě s budováním zázemí hojně pomáhá veřejnost, například příspěvky do veřejných sbírek „Dům pro Charitu“ nebo „Projekt charitní dům“, nezůstane pouze u formálního požehnání pro VIP hosty, ale hned druhý den, 24. 3. 2018 od 8 do 17 hodin budou dveře charitních domů otevřeny pro dárce, sponzory, dobrovolníky, dobrodince a lidi, kteří mají o dění v Charitě zájem, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit o účelnosti využití získaných prostor. „Samozřejmě je našim velkým přáním, aby se u nás návštěvníci cítili dobře. Proto jsme tento den otevřených dveří nazvali: „Přijďte na besedu“. Jsme rozhodnuti našim hostům věnovat náš čas a péči, s čímž spojujeme přátelské posezení, popovídání i pohoštění. Uvědomujeme si, jak moc nám v období oprav a splácení úvěru pomohli a stále pomáhají,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Polička Markéta Šafářová.

O týden později, 2. června 2018 od 19 do 23 hodin se s Charitním domem II., s programem „Dýchánek na terasách“, připojíme k celoměstské akci „Čas pro neobyčejné zážitky“. To bude třetí příležitost pro veřejnost, jak nahlédnout do nitra nového charitního domu, a poodhalit roušku tajemství o charitních službách a fenoménu čtyř charitních budov v jedné ulici. „Na všechna tři setkání se pečlivě připravujeme, na setkání s hosty se těšíme a doufáme v jejich hojnou účast,“ zve ředitelka Šafářová.

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás