Společenská ožehavost - bezdomovci

Společenská ožehavost - bezdomovci

V naší humanizované společnosti existuje jen málo skupin lidí, které jsou pro ni tak obtížně akceptovatelní, jako bezdomovci. Na jinak bezchybně se tvářící komunitu vrhají stín neúspěchu, selhání, špíny a marasmu.

Jsme však natolik humanizovanou společností, že ani tyto ztroskotané nepouštíme ze zřetele. Například Oblastní charita Polička se v Nízkoprahovém denním centru (NDC) věnuje bezdomovcům už od roku 2007, ale sloužila jim již dříve (od r. 1998) prostřednictvím krizového centra.

Polička nikdy nebyla bezdomovci zaplavena, ale vždy se zde objevovali v řádu jedinců. Proto bylo NDC nastaveno finančně i personálně velmi subtilně. Léta zde stačil pracovní úvazek 0,3 a fyzicky dva lidé přítomní v budově. Zpravidla se jednalo o pracovnice Občanské poradny, které v potřebném rozsahu službu zajistily. Provozní zázemí sanoval roční rozpočet kolem 100 tisíc korun, oddělaná sprcha, WC a teplý koutek se stolem a židlí.

Tomu také odpovídala návštěvnost NDC. Mnoho let se pohybovala kolem 100 návštěv za rok (cca 2 návštěvy týdně). Stačilo to. Ne však v posledních třech letech, kdy se situace dramaticky přiostřila a službu NDC začali lidé poptávat prakticky denně. Vloni jsme zaznamenali 423 návštěv.

S vývojem situace se samozřejmě objevila přetíženost personálu. Čas pro obsluhu bezdomovců pracovnice čerpaly na úkor práce v Občanské poradně. Nestačila sprcha, teplá voda v bojleru ani dosavadní prostorové zázemí. Změnilo se emoční naladění klientů, zvýšila se agresivita lidí, jejich požadavky a nároky. Ryze ženský tým NDC musel přijmout adekvátní bezpečnostní opatření. Pracovnice v přítomnosti klienta nesmí na pracovišti zůstávat sama, klienti jsou do NDC vpouštěni pouze jednotlivě, dveře byly opatřeny kukátky pro předběžné monitorování stavu příchozích. Viditelně podnapilý člověk není do zařízení vpuštěn.

Náročná služba pro lidi na ulici nese však svá rizika. Jeden ze zaměstnanců Charity byl např. poraněn klientem a z důvodu podezření na riziko nákazy závažnou infekční nemocí musel podstoupit půlroční lékařské sledování zdravotního stavu a testování krve.

Přes tři roky takto zápasil zejména tým Občanské poradny, ale i další střediska Charity, která s provozem NDC hojně vypomáhala, s narůstajícím počtem lidí bez domova a dva roky jednalo vedení Charity s městem o možnostech, jak situaci řešit.

Řešení se našlo. Letos NDC zmizí z Vrchlického ulice a personálně i materiálně posíleno se přesune k ubytovně Falhaummer do prostor poskytnutých městem. Personálně službu zajistí pracovníci Oblastní charity Polička, ale ne již jako přívažek k jiné sociální činnosti, nýbrž zcela samostatně. Bude to stát o poznání více, než předchozí model, ale v něm za daných podmínek Charita již déle stejně nemohla pokračovat. Jsme rádi, jak město Polička zareagovalo. Vnímáme, že jeho vedení, vedle úspěšných a progresivních občanů, není lhostejný ani osud lidí, kteří nějakým způsobem selhali, a dává jim šanci k „restartu“. A to je velmi osvícené.

Štěpánka Dvořáková

 

Podpořte nás