Připravuje se Nebeská aukce

Připravuje se Nebeská aukce

Rozepjatá křídla, oduševnělá tvář a dobročinění, to jsou lidské antropomorfní představy o poslech dobra - o andělech.

My z Oblastní charity Polička jsme si jejich obraz vypůjčili jako symbol pro neobvyklou akci - internetovou on-line Nebeskou aukci výtvarných děl více či méně známých umělců.

Aukci, která se už půl roku v tichosti, za silné dobrovolnické pomoci připravuje, plánujeme spustit na přelomu měsíců května a června, ale k prohlédnutí bude zpřístupněna už od začátku května na adrese www.aukcecharita.cz. Zamýšlíme ji jako variantu benefice navazující na veřejnou sbírku Dům pro charitu, která by mohla přinést další prostředky na opravu a splátky úvěru na koupi třetího charitního domu a dražitelům radost ze hry s možností získat zajímavý umělecký obraz, fotografii nebo předmět. Díla do aukce za účelem jejich vydražení ve prospěch Charity nám věnovali umělci darem. Velmi si toho vážíme.

„Už dva roky dopisem s vloženou složenkou žádáme obyvatele Poličska o podporu. Lidé na to slyší. Jsme jim moc vděční, a proto pro ně do dárcovství chceme vnést i trochu hravosti, ale také noblesy a estetického přesahu,” řekla ředitelka Markéta Šafářová. „Doufáme, že vás dražení bude bavit a přinese vám i malý užitek. A i kdyby snad ne, věříme, že si díla na aukčním webu alespoň prohlédnete, abyste obdivovali různorodost a umění dárců, kteří do ní přispěli, ” zve ředitelka Charity Markéta Šafářová.  

Štěpánka Dvořáková

Nebeská aukce

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás