Primát tříkrálové sbírky

Primát tříkrálové sbírky

Přes poměrně nepříznivě náročné počasí koledníci tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička posbírali v regionu s dvěma městy (Polička a Bystré) a šestadvaceti obcemi 797 555 Kč, čímž překonali výtěžek loňského roku o 11 035 Kč. V Poličce dokonce štědří dárci vložili do kasiček 247 607 Kč, o 12 927 Kč více než vloni. Velmi děkujeme.

Z výše uvedené částky připadne Oblastní charitě Polička 65%. Tyto prostředky použije na úhradu spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, na částečné pokrytí provozních nákladů Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, dále na poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti místní Charity a na další dva drobnější humanitární záměry. Zbytek sbírky jde do diecézního a celorepublikového balíku peněz, z něhož jsou hrazeny humanitární projekty české Charity ve světě, všude tam, kde je pomoci třeba.

Kromě finanční částky má letošní sbírka ještě jeden primát. Poličtí tři králové poprvé, po dlouhých osmnácti letech, dorazili do Betléma. Našli ho v předvečer svého svátku na náměstí Palackého, kde vánoční příběh v živém betlému ztvárnili příslušníci římskokatolické farnosti a její přátelé. Královská jízda se sto padesáti koledníky se tak zapojila do velkého finále, jež se po požehnání panem faráře přelilo v individuální koledování po domácnostech.

„Projíždím Poličkou a jsou všude,“ hlásil jeden účastník živého betlému výskyt korunovaných hlav. Trojice v bílých pláštích se žlutě zářícími korunami a betlémskou hvězdou byly opět nepřehlédnutelné. Přesto se do všech domácností nedostavily. „Každoročně se nám ozývají lidé, že jejich návštěvu očekávali marně,“ přiznává koordinátorka tříkrálové sbírky Jitka Balášová. „Děláme maximum, abychom vše co nejlépe organizačně vyladili, ale zjistili jsme, že tříkrálové koledování se chová jako živý organismus, a že jeho průběh stoprocentně usměrnit nedokážeme. Když se nám jeden rok podaří odstranit chyby v jednom místě, za rok se objeví zase v  jiné části města.“ Stává se to proto, že až na pár výjimek, trasy procházejí pokaždé jiní lidé. Ti lokalitu nemusí dobře znát a dostatečně jim v orientaci nepomohou ani celkem přesně vedené mapky. Letos se do pečlivosti pochůzky určitě promítlo počasí. Koledníci se po třech hodinách vraceli na Charitu zmrzlí, v úplně promáčených botách i oblečení. 

„Vážíme si jejich obětavosti a nezdolnosti, ceníme si péče jejich průvodů i pomoci všech dalších lidí, kteří se na tříkrálové parádě podíleli. Kdo jste byli v sobotu 5. ledna ráno na náměstí, víte, o čem mluvím,“ zakončuje ředitelka poličské Charity Markéta Šafářová.

Štěpánka Dvořáková