Živý betlém se vrací do Poličky

Živý betlém se vrací do Poličky

V sobotu 5. ledna 2019 v 9 hodin ráno mohou Poličští opět po letech vidět na náměstí Palackého živý betlém.

Připravují ho farníci místní římskokatolické církve a přizvali k tomu i pěknou řádku dobrovolníků, včetně celého zástupu koledníků Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Polička. V jednom okamžiku tak na place před radnicí zobrazí vánoční příběh přes 200 účinkujících osob a s nimi i několik živých zvířat.

Trouby a trubky Small Bandu rozezní centrum Poličky koledami, což bude jedna z posledních příležitostí si je se zvučným doprovodem zazpívat. I když je to k nevíře, zpěv vánočních písní bude stále na místě. Doba vánoční totiž oficiálně trvá až do neděle po Zjevení Páně, svátku, který známe právě jako Svátek tří králů. (Připadá vždy na 6. ledna.) Proto doporučujeme divákům, kteří se na podívanou vypraví, aby si s sebou vzali zpěvníčky, aby se mohli se zpěvem připojit.

Živý betlém se v Poličce již dříve několikrát konal. V minulosti ho uspořádali poličtí farníci v polistopadové euforii, a to už „na Štěpána“ 26. prosince 1989, a úspěšně ho opakovali až do roku 1995. Pak se odmlčeli. Letos se opět odhodlali k akci. Prostřednictvím místního pana faráře je vyburcoval papež František svým důrazem na misijní poslání církve. Tušíme, že církev a praktikovaná víra nemusejí být pro řadu lidí srozumitelné. Čemu však asi rozumíme všichni, je poezie Vánoc. A tuto křesťanskou „báseň“ bychom chtěli spolu se všemi lidmi, kteří první sobotu nového roku na náměstí přijdou, v předvečer svátku Tří králů společně přednést.

 Štěpánka Dvořáková     

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás