Pohybem k duševní pohodě

Pohybem k duševní pohodě

Otevřené dveře Oblastní charity Polička, služby pro lidi s duševním onemocněním, pro své uživatele pořádají už třetím rokem kromě pravidelných skupinových klubů také nácvikové programy, jejichž cílem je rozvoj dovedností zaměřených na různé oblasti života.

V minulých letech tak proběhl např. počítačový kurz, 2 kurzy vaření nebo artefiletika.

Letošním prvním seberozvojovým programem se stal kurz „Pohybem k duševní pohodě“. Během 8 lekcí probíhajících od 16. dubna do 11. června se přihlášení uživatelé pod vedením Mgr. Petra Schaffera seznámili s nejrůznějšími pohybovými dovednostmi a sporty. Vyzkoušeli si mj. badminton, basketbal, fotbal, přehazovanou, tenis, florbal, nohejbal i další míčové hry. Osvojili si různé způsoby protahování a rozcvičení těla.

„Uspořádat pohybový kurz pro nás bylo velkou neznámou a výzvou zároveň. Kurz úspěšně dokončilo 5 účastníků a díky jeho absolvování si nejen vyzkoušeli své hranice, ale často je i překročili. Zjistili, co vše zvládnou, objevili nové způsoby zábavy a trávení volného času. Doslova na vlastní kůži poznali, že správně zvolený pohyb může nejen přispět ke zvýšení fyzické kondice, ale také k lepší duševní pohodě, spokojenosti a posílit sebevědomí. Do nabídnutých aktivit se zapojili s chutí, nadšením a i když si možná občas sáhli až na dno, statečně vytrvali až do konce, což nás moc těší a je pro nás motivací do pořádání dalších podobných aktivit,“ zhodnotila program Jana Dobrovolná, vedoucí střediska.

Podpořte nás