Otevřené dveře pomáhají už deset let

Otevřené dveře pomáhají už deset let

Před 4 lety slavila Oblastní charita Polička své 20. výročí. Letos má kulaté narozeniny jedno z jejích středisek – Otevřené dveře, které už deset let pomáhají lidem s osobní zkušeností s duševní chorobou. Jako každé jubileum je i toto důvodem k poohlédnutí se zpět i výhledem vpřed.

K založení Otevřených dveří se rozhodla poličská Charita poté, co se na ni s žádostí o pomoc opakovaně obraceli lidé s duševními potížemi. Charita (ani žádná jiná služba v širokém okolí) takovou službu neposkytovala. Protože Charitě nebyl osud těchto lidí lhostejný, vstoupila s připraveným projektem do dosud neprobádaných vod evropských fondů. „Experiment“ dostal zelenou na první dva roky fungování.

V začátcích nikdo nedokázal odhadnout, jaká bude skutečná poptávka po službě a jak se s tímto typem služby popere sama Charita. Ukázalo se ale, že Otevřené dveře jsou životaschopné a potřebné. Po deseti letech, i přes nejrůznější nelehké změny a peripetie nejen, že fungují, ale také se rozšiřují a rozvíjí.

Otevřené dveře otevřely své dveře prvním klientům v září 2006. V počátcích zaměstnávala služba několik pracovníků, jejichž společný úvazek byl dohromady cca 1,0. Dnes službu zajišťují 3 sociální pracovníci s plnými úvazky a další správní zaměstnanci. Nabídka služby původně zahrnovala „pouze“ volnočasové klubové aktivity dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Bylo to lepší než nic, ale brzy se ukázalo, že tato podoba pomoci duševně nemocným nestačí, protože jejich potíže nesouvisí pouze s nadbytkem volného času a nedostatkem kontaktů s lidmi. Spektrum nabízených služeb se změnilo v roce 2008, kdy do hry vstoupila terénní forma služby a individuální podpora klientů. Klub a skupinové aktivity fungují dodnes. Pilíř služby však představuje pomoc v rozličných oblastech života, jako jsou práce, bydlení, finance, mezilidské vztahy, vzdělání, zdraví a volný čas.

Základem léčby duševní choroby je psychiatrické péče. Psychosociální podpora, kterou Otevřené dveře poskytují, má ale při léčbě své nezastupitelné místo Do života každého člověka může nepříznivě zasáhnout řada věcí. Duševní nemoc je jednou z nich a zotavení trvá různě dlouho. Otevřené dveře jsou připraveny podat nemocnému pomocnou ruku, aby se zorientoval a rozhodl, jak dál. U příležitosti desátého výročí služby se tak v průběhu roku dozvíte bližší informace o naší službě a jejích aktivitách i problematice duševních nemocí. Na podzim v Poličce opět připravujeme několik akcí v rámci Týdnů pro duševní zdraví“, přibližuje letošní plány Štěpán Plecháček, vedoucí střediska. 

Jana Dobrovolná

Související články

Je bláznit normální? (1. září 2015)