Nový charitní dům uváděn do provozu

Nový charitní dům uváděn do provozu

Dne 18. května 2015 ve třináct hodin zahájila Oblastní charita Polička Týden otevřených dveří v nově opraveném domě ve Vrchlického ulici čp. 10 v Poličce. Po celý týden v určenou dobu budou dveře otevřeny všem návštěvníkům, kteří se chtějí pokochat starým prvorepublikovým domem upraveným na zázemí pro terénní sociální služby.

             Volné návštěvní hodiny v Týdnu otevřených dveří jsou v pondělí, úterý a ve středu vždy od 13:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin. Ostatní čas je věnován organizovaným skupinkám návštěvníků. „Přejeme si, aby se hosté, kteří nám z velké části pomohli s rekonstrukcí prostřednictvím veřejné sbírky „Dům pro Charitu“, cítili u nás jako doma. Proto jsme připraveni je nejen provést od sklepa až po střechu, ale také si s nimi posedět a popovídat při kávě a dobrém výrobku ze Cvičné kuchyně,“ zve hosty ředitelka Oblastní charity Polička Markéta Šafářová. 

            Ve středu dopoledne proběhne oficiální část otevírání domu, na níž se sejdou hosté z Městského úřadu Polička, Diecézní charity Hradec Králové, ředitelé spřátelených Charit i nejvýznamnější dobrodinci a řemeslníci. Při této příležitosti prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár  prostory vysvětí.

            Dům na rohu Vrchlického a Riegrovy ulice koupila Oblastní charita Polička v září 2014. Od té doby intenzivně pracovala na zprovoznění interiérů, aby se do nich mohly co nejrychleji přestěhovat sociální služby Charity umístěné v nájemních prostorách a služby, které se rozrostly tak, že se potřebovaly přesunout do většího. Našly zde zázemí 4 sociální služby a jedna další služba. Dále zde funguje dílna dceřiné firmičky Otachar, s. r. o. pro osoby se zdravotním postižením a v přízemí je krásně vybavená cvičná kuchyň pro klienty Charity napříč všemi středisky.

            Nákup nemovitosti, splátky úvěru i rekonstrukci hradí Charita z vlastních prostředků a z darů.

            Štěpánka Dvořáková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás