Navštivte město Davidovo

Navštivte město Davidovo

Betlém, město Davidovo - je letošní téma adventní výstavy S vůní vanilky. Pořádají ji v pátek před první adventní nedělí dne 30. listopadu 2018 v čase od 8 do 17 hodin v Charitním domě I. v Poličce klienti a pracovníci AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička.

Nápomocni jim opět budou páni faráři katolických farností Enderle, Romportl, Špinler a Tomšíček a Tengler z poličského evangelického sboru, kteří jsou osobami nejpovolanějšími k výkladu tajemství starozákonního města Betlém. 

Milovníky pozapomenutých řemesel potěšíme předvedením umění mistra koláře a zpracovatele kůže. Nebudou chybět medové věcičky od medařů, zdobené perníčky od paní perníkářky ani spousta  originálních výrobků z AC dílen a Denního stacionáře určených ke koupi. Na prahu adventu zde také můžete zakoupit adventní věnce či dekorace do vašeho domu a prohlédnout si stylově předvánočně vyzdobený Charitní dům I.

Přijďte se podívat, děláme to pro vás a moc se na vaši návštěvu těšíme.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás