Fimfárum v novém kabátě

Obchodnictví dneška je "obchod se změnou". Je třeba neustále překvapovat zákazníka, aby měl znovu a znovu důvod obchod navštěvovat. Všimli jsme si tohoto trendu i ve Fimfáru a jednu změnu pro zákazníky jsme připravili. Upravili a zvětšili jsme prodejní prostory. Přijďte se podívat!!!

U zrodu Fimfára byla myšlenka, otevřít při poličské Charitě obchod podle vzoru některých britských neziskových organizací, které zřizují podobné obchůdky, do nichž jim lidé nosí věci, které nepotřebují a nechtějí je vyhodit, protože někomu by mohly ještě udělat radost. Provoz obchůdků zajišťují dobrovolníci.  No, a tak jsme si řekli, proč něco takového neudělat i u nás?

Zpočátku se nedalo příliš odhadnout, zda se tento typ obchodu „uchytí“ i u nás.

Zaujme se pro takový provoz veřejnost, budeme se těšit přízni zákazníků? A co naši klienti, uvítají možnost pracovní terapie v otevřeném prostoru obchodu?  Na každém počátku stojí řada otazníků a neznámých. Chceme-li vyzkoušet něco nového, vždy musím tak trochu vkročit jednou nohou do neznámé vody. O úspěšnosti projektu Fimfára už ale snad svědčí nejen 4 roky fungování, ale i rozrůstající se skupina příznivců a zákazníků. Věříme, že terapeutický obchod Fimfárum bude i dál plnit svou úlohu, a sice, že je místem, kde se setkává Charita s veřejností.

Přesto jsme si ale řekli, že změna je život. Ohlédli jsme se za uplynulými roky, pokusili se je zrekapitulovat a zhodnotit. Slovo dalo slovo a od něj už nebylo daleko k činům. Díky nárůstu příznivců a dárců, kteří Charitě a Fimfáru věnují věci vhodné k prodeji, a dále i množství pomáhajících organizací, jejichž výrobky ve Fimfáru také nabízíme, začala být stávající prodejna pro naše potřeby stísněná a ne úplně vyhovující. Rozhodli jsme se proto zvětšit plochu obchodu o prostor určený původně pro klienty jako přípravna zboží a odpočinková místnost. Zkušenosti ale ukázaly, že tato místnost příliš používaná není, protože vše důležité se zpravidla odehrává přímo v obchodě a mezi zákazníky, a že i klienti chtějí být při tom. Když jsme si toto uvědomili, byly naše další kroky už jasné. Přímo z oslav 20. výročí Charity v Poličce jsme tak skočili rovnýma nohama do rekonstrukce obchodu.

Upravili jsme stávající skladové prostory a odstraněním příčky spojili plochu obchodu a přípravny. Klientům i vedoucí obchodu zůstalo samozřejmě potřebné zázemí, ale prodejna se znatelně rozrostla a „provzdušnila“.

Celou tuto „hurá akci“ jsme stihli za pouhé pracovní  3 dny a už ve středu 13. 6. mohli v 10h ráno prodejnu opět otevřít veřejnosti. A jak to celé dopadlo? Na to se přijďte podívat sami. Rádi Vás ve Fimfáru uvidíme!

Jana Dobrovolná