Dům pro Charitu

Dům pro Charitu

Neziskové organizaci, právě pro její neziskovost, a tím i omezené zdroje peněz na jakékoliv investice, se nestává často, aby se zaobírala koupí nemovitosti, Oblastní charitě Polička se to však v roce 2014 stalo.

V září 2014 koupila rohový dům čp. 10 na Vrchlického ulici, známý jako obchod s proutěným zbožím.  

Neziskové organizaci, právě pro její neziskovost, a tím i omezené zdroje peněz na jakékoliv investice, se nestává často, aby se zaobírala koupí nemovitosti, Oblastní charitě Polička se to však v roce 2014 stalo. V září 2014 koupila rohový dům čp. 10 na Vrchlického ulici, známý jako obchod s proutěným zbožím.

Ke koupi nás vedly ryze praktické důvody. Prostě jsme se za posledních 9 let, počítáno od zprovoznění nové budovy Denního stacionáře v roce 2005, rozrostli fakticky na dvojnásobek pracovníků i služeb, a do stávajících dvou domů jsme se nevešli. Od roku 2010 máme dvě střediska v nájemných prostorách, přičemž letos problém kulminoval. Potřebovali jsme přesunout další dvě střediska, dosud natěsnaná ve stávajících budovách a najít odpovídající prostor pro cvičnou kuchyň. Ekonomická úvaha nás dovedla k rozhodnutí, že z dlouhodobého hlediska je perspektivnější hradit splátky úvěru a posilovat vlastní zázemí, než platit řadu nájmů. A tak jsme jednoho jarního rána na dům, kolem kterého jsme léta netečně procházeli, pohlédli zcela novým pohledem. Byl dostatečně velký, aby se do něho vše, co potřebujeme, vešlo a hlavně, byl na stejné ulici, jako ostatní domy Charity, což je velice praktické pro organizaci i její klienty.

A co v „Desítce“ bude? Po nejzákladnějších opravách bychom do ní chtěli přestěhovat Otevřené dveře a Osobní asistenci z nájemných prostor. Z přetížených dvou charitních budov se sem přesune Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče a zázemí charitní firmičky Otachar, s. r. o. Dole ještě zbyde místo na pěknou cvičnou kuchyň pro klienty napříč několika středisky a posílí se skladovací prostory, s jejichž nedostatkem léta zápasíme.

Nákup nemovitosti pro nás představuje radost z nové perspektivy, ale také starost. Starostí jsou zejména peníze na splácení a nejnutnější opravy. Dům jsme nemohli koupit za hotové, přesto jsme menší část uhradili z rezervy, kterou jsme si za 21 let fungování Charity vytvořili. Zbytek pokryl dobrý úvěr. Ten budeme splácet z výnosů obchodu Fimfárum, z výtěžků benefičních akcí a z darů. O pomoc s touto starostí se chceme obrátit také na vás, poličskou veřejnost. Vždyť osm sociálních, dvě zdravotní a dvě vedlejší služby jsou zde od toho, aby sloužily vám všem. Přibližně 1 100 lidí ročně to už ví, protože tyto služby potřebuje a užívá je.

Štěpánka Dvořáková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás