Chystá se otevření nových prostor pro lidi bez domova

Chystá se otevření nových prostor pro lidi bez domova

Nízkoprahové denní centrum Charity je určeno lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných bytových podmínkách. Nízkoprahové denní centrum Charity je určeno lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných bytových podmínkách. 

Na zvyšující se poptávku po tomto druhu ambulantní služby jsme nebyli již schopni reagovat. V budově Vrchlického 185 nás roky limitují nedostatečně velké a typu služby neodpovídající prostory. Veřejnost jsme o tom již mnohokrát informovali.

Od pondělí 14. ledna 2019 budeme poskytovat službu v nových, vhodnějších prostorách na adrese Střítežská 399. Přístavbou kontejnerové soustavy ke stávající ubytovně Faulhammer vzniklo zázemí pro poskytování služby lidem bez domova. Současně můžeme pro klienty využít i prostory sociálního zařízení ubytovny. Tu využívá Město Polička pro sociálně znevýhodněné spoluobčany.

Po přestěhování se služby zkvalitní. Provoz centra bude zajištěn v pracovních dnech od 8:00 – 13:00. Personál tvoří dva pracovníci v sociálních službách. Lidem bez domova budeme moci poskytnout jídlo, možnost osprchovat se, oholit, vyměnit prádlo, obuv, konzultovat problémy. Nově přibude i možnost vyprání prádla. Je to nová nabídka Charity pro klienty denního centra.

Přístavba k budově ubytovny byla financována Městem Polička a Město je jejím vlastníkem. Oblastní charita Polička zajistí ambulantní službu personálně, protože k tomu má schválenou registraci na krajském úřadě v Pardubicích. S Městem Polička budeme tak moci úžeji spolupracovat při řešení problémů lidí v krizové situaci.

Jana Flídrová

Místnost 1přípravyCedule na dveřích

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás