Charita a čtvrtý dům?

Charita a čtvrtý dům?

V únorovém vydání poličské Jitřenky jsme Vás informovali o vývoji příprav na kompletní rekonstrukci Charitního domu III.

Měla řešit stavebně technický stav budovy a zvýšit její kapacitu vybudováním půdní vestavby pro Denní stacionář jehož přesunem jsme hodlali uvolnit místo pro stále se rozrůstající AC dílny v Charitním domě I. Jak již víte, jarní výzva evropského programu IROP nebyla vyhlášena a Oblastní charita Polička prozatím ztratila příležitost získat potřebné prostředky na opravu a na rozšíření prostor.

Od tohoto okamžiku se pro nás nedostatek místa stal dominantním problémem. Bez jeho vyřešení bychom v roce 2018 nemohli vytvořit další, již čtvrtou terapeutickou dílnu a uspokojit tak čekající zájemce o službu AC dílen. Při hledání vhodného nájmu během loňského roku jsme pochopili, že jen těžko nalezneme pronajímatele, který nám bude schopen učinit nabídku splňující poměrně přísné hygienické a provozní nároky ambulantních sociálních služeb, a myšlenku pronájmu jsme proto opustili.

V těchto dnech jednáme s majitelem domu ve Vrchlického ulici, sousedícím s Charitním domem II.o koupi. Zdá se, že je to pro nás z dlouhodobého hlediska nejschůdnější řešení. Rozprostření deseti služeb ze stávajících třech charitních domů do čtyř sice bude trochu připomínat akci „kulový blesk“, ale nepostrádá logiku. Místa pro Denní stacionář a AC dílny rozhodně přibude.

Rovněž si uvědomujeme, jak velmi jsme rádi za veřejnou sbírku Dům pro Charitu a za vás, příznivce a přispěvatele. S Vaší pomocí jsme sedmileté splátkové období úvěru na pořízení Charitního domu III. zkrátili o téměř dva roky. Pořízení dalšího, již čtvrtého charitního objektu, nás opět zatíží, přičemž překrývání úvěrů by nemělo trvat déle než dva roky. Pokud nám zůstanete nakloněni, můžeme s vaší podporou toto náročné období předčasnými splátkami ještě zkrátit.

Co říci závěrem? Tak prudký vývoj charitních služeb, jaký nastal v posledních čtyřech letech, jsme nepředpokládali. Snažíme se na trend reagovat. Vyhlédnutá budova je dobrý dům. Je zrekonstruovaný a připravený k okamžitému nastěhování. Nebude nás enormně zatěžovat péčí o údržbu. Stojí na Vrchlického ulici a umožňuje, aby služby Charity zůstaly stále pohromadě. Věříme, že naše rozhodnutí je dobré, a že z něho naši klienti budou mít užitek.

Štěpánka Dvořáková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás