Burza filantropie

Burza filantropie

Velký úspěch zaznamenala Oblastní charita Polička v úterý 21. října 2015 na Burze filantropie svitavského okresu, když na svůj projekt "Vyženeme nazvaného nájemníka" získala 55 000 Kč. Použije je na opravu střechy třetího charitního domu, který koupila vloni na podzim pro rozvíjející se sociální služby.

SAINT - GOBAIN ADFORS CZ, a. s.: 25 000 Kč

Pardubický kraj: 20 000 Kč

VHOS, a. s.: 10 000 Kč

 

To jsou donátoři, kteří přispěli na vymýcení tesaříka ze střešní konstrukce starého domu.

Nádavkem k tomu...

  • MEDESA, s. r. o. : 10 000 Kč přispěla na materiální pomoc ve výši na nákup zdravotních pomůcek do Půjčovny pomůcek . Tato společnost je zároveň dlouholetým spolupracovníkem a patronem poličské Charity.
  • AB Plast, s. r. o.: 3 000 Kč na nákup dárkových předmětů vyrobených v AC dílnách Charity. Tato firma se také připojila k sponzorské podpoře benefičního muzikálu NAROZENÝ, jehož výtěžek opět směřuje do nutných oprav nového domu.  

Upřímně děkujeme výše uvedeným donátorům, že vedle úsilí o zisk své společnosti věnují díl snahy také ve prospěch společnosti jako celku. A jsme velmi poctěni, že z široké škály neziskových organizací si vybrali právě nás.

 Děkujeme!

S nimi "Vyženeme nezvaného nájemníka"!!!

Podpořte nás