Artefiletika v Otevřených dveřích

Artefiletika v Otevřených dveřích

Od října 2017 probíhá v Otevřených dveřích další skupinový program. Tentokrát jde o artefiletiku, což je technika velmi blízká arteterapii.

Na rozdíl od ní ale nemá snahu léčit onemocnění, nýbrž pomáhá člověku po prodělané nemoci se znovu v životě zorientovat a nalézat nové možnosti. K tomu využívá různé výtvarné metody, techniky.

O tom co je ARTEFILETIKA a co je jejím cílem moc hezky hovoří terapeutka Mariana Bažantová, která ve své práci říká: „Ve své praxi se setkávám s velkým počtem mladých lidí, kteří poté, co se vyléčili z nemoci, mají potřebu bilancovat a hledat nové životní cesty - prodělaná psychotická porucha znamená životní zlom. Tito lidé řeší své osobní, vývojové a vztahové krize – de facto stejně jako jiní mladí lidé. Stejně tak mají potřebu dalšího sebeobjevování, sebepřijetí a seberozvoje. Tyto stavy bychom asi stěží hledali v Mezinárodní klasifikaci nemocí jako symptomy pro nějakou diagnózu. Nejde mi tedy o terapii psychózy, ale o proces sebepoznávání a osobnostního rozvoje, a to skrze tvorbu (tvořivé aktivity)“.

Celý program má 8 lekcí a potrvá až do konce listopadu. Vede jej lektorka Mgr. Vendula Renzová, která se se 6ti klienty Otevřených dveří pravidelně setkává jednou týdně. Náplň programu je přizpůsobena jejich potřebám se zřetelem na specifická omezení způsobená duševní nemocí účastníků.

Štěpán Plecháček