Proti větru a dešti

Naproti větru, dešti a dalším běsům přírody se klienti AC dílen a Denního stacionáře navštívili Litomyšl. Ani,dle počasí, nejhorší den o prázdninách (liják a "krásných" 10 stupňů Celsia) je neodradil od plánovaného výletu.

Náchodský zámeček viděli z vršku...

Otevřené dveře vyrazily do světa. Středisko, jehož pomoc je zacílena na osoby s duševním onemocněním, uspořádalo pro klienty společný víkendový výlet.

Na čtvrtém setkání zase o dluzích

Čtvrté setkání zástupců města Poličky, pracovníků Sociálně zdravotního doboru města, správců farností a poskytovatelů sociálních služeb se uskutečnilo v pátek 24. června 2011 v Oblastní charitě Polička. Ústředním tématem bylo zhodnocení a případná korektura aktivit za uplynulý rok.

Povídání o životě

Už od září 2010 dochází do AC dílen a Denního stacionáře pan farář Stanislav Tomšíček. Jako člověk přicházející "z venku", přináší do Charity nový rozměr, pochopení, pomoc a zájem o každého, kdo CHCE.

Chceme žít s vámi

Klienti Denního stacionáře a AC dílen se v dubnu zúčastnili koncertu věnovaného osobám s mentálním postižením. Přijeli z něho nadšení a společně z něho vytvořili následující článek.

Lékaři mají o své pacienty zájem

Poprvé pořádala Oblastní charita Polička vzdělávací akci pro lékaře. Na téma „Hospicová a paliativní péče v domácím prostředí“ v sobotu 16. dubna v poličské charitě přednášel MUDr. Ondřej Sláma Ph.D. z Ambulance podpůrné a paliativní onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Asistence až domů

Osobní asistence - nová služba Oblastní charity Polička pro děti i dospělé osoby.

Šance pro rodinu

Nová služba Šance pro rodinu bude na Poličsku pomáhat v rodinách.

Hodnoty dneška?

Hodnotou, dnes snad mediálně a společensky nejvíce propagovanou, je schopnost se prosadit a zaujmout dominantní postavení. Jasné vymezení vůči druhým za účelem zisku, jež je hlavním cílem skloňovaným ve všech pádech.

Taneční skupina v charitě

Rozhovor s tanečníky, účastníky programu Život je jen náhoda, osob s mentálním postižením