DMS pro Dům pro Charitu

DMS pro Dům pro Charitu

Dnes 15. dubna 2015 byla pro projekt "Dům pro Charitu" Oblastní charity Polička Fórem dárců aktivována dárcovská DMS. Od tohoto okamžiku je možné podpořit nejnutnější rekonstrukci domu čp. 10 ve Vrchlického ulici také touto formou.

Výbor dobré vůle podpořil Půjčovnu pomůcek

Výbor dobré vůle podpořil Půjčovnu pomůcek

Projekt "Pomůcky pro vážně nemocné na Poličsku" Oblastní charity Polička podpořil Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové částkou 25 000 Kč.

Pomůže, kde může – Osobní asistence

Pomůže, kde může – Osobní asistence

V domácnosti, na veřejnosti, ve školách …, zkrátka všude tam, kde se člověk s handicapem pohybuje, mu může pomáhat osobní asistent. Na Poličsku tuto službu poskytuje středisko Osobní asistence Oblastní charity Polička. Od února 2015 sídlí v domě ve Vrchlického ulici, čp. 10.

Dobrovolnictví téměř inkognito

Dobrovolnictví téměř inkognito

Dobrovolnictví v neziskových organizacích v současné době takzvaně „frčí“ a dobrovolnická centra kolem vyrůstají jako houby po dešti. Ne tak v Oblastní charitě Polička.

Váleli jsme na Valentýna

Váleli jsme na Valentýna

Valentýnský ples bývá pro osoby s mentálním postižením ze Svitavska vrcholem taneční sezóny. Letos ho AC dílny Oblastní charity Polička mají již za sebou. O tom, jak si ho užívali, se dočtete ve článku jedné z účastnic.  

Královna Eliška na charitním karnevale

Královna Eliška na charitním karnevale

Sama královna Eliška se svým doprovodem navštívila v sobotu 21. února dětský karneval v Poličce. Konal se ve spolkovém domě Jordán a k jejímu přivítání v roce oslav 750. výročí založení města Poličky, ho pořádala Oblastní charita Polička.  Šlo o benefici ve prospěch klientů s mentálním postižením z AC dílen a Denního stacionáře. Karnevalu se zúčastnilo na 90 dětí a ještě větší počet dospělého doprovodu.

Tři bratři se líbili

Tři bratři se líbili

Koledníci, kteří se účastnili tříkrálové sbírky 2015 pod vedením Oblastní Charity Polička v úterý 17. února 2015 čerpaly svůj dárek. Prázdninové odpoledne jim zpříjemnila Svěrákova pohádka Tři bratři promítaná výhradně pro účastníky Tříkrálové sbírky. Originální dárek pro ně ve spolupráci s Oblastní charitou Polička připravilo město Polička a Tylův dům Polička. Z celkového počtu 578 koledníků se jich ve dvou promítacích cyklech zúčastnilo 443.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Koledovali pro Charitu, lidem, pejskům i rybám

Koledovali pro Charitu, lidem, pejskům i rybám

Řadu let jsem tříkrálovou sbírku organizovala a vnímala ji proto jako „pořádnou fušku“. Letos celou tuto „fušku“ převzal a skvěle se jí zhostil Michal Popelka a já se vrátila tam, kde jsem před deseti lety začala – do koledující skupinky. Mohla jsem proto z jiného úhlu pozorovat, jak se tato největší sbírková akce na Poličsku během desetiletí proměnila.

Kino pro koledníky

Kino pro koledníky

Letos budou koledníci a vedoucí skupinek tříkrálové sbírky na Poličsku odměněni atraktivním dárkem. Ve spolupráci s městem Polička a Tylovým domem Polička speciálně pro ně zajistila pořádající Charita promítání filmu Tři bratři. Uskuteční se o jarních prázdninách 17. února odpoledne.