V Hradci Králové koledníkům požehná biskup Jan Vokál

V Hradci Králové koledníkům požehná biskup Jan Vokál

Patnáctá Tříkrálová sbírka začala. Do ulic našich měst a obcí vyrážejí první koledníci, přejí lidem vše dobré v novém roce a přitom prosí o dar na pomoc potřebným a nemocným. V Hradci Králové koledníkům požehná na cestu biskup J. E. Mons. Jan Vokál v úterý 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Na Hradecku bude koledovat přes 200 skupinek tří králů, kteří budou prosit o příspěvek na podporu domácí hospicové péče a dalších charitních služeb. V krajském městě a okolí se opět soutěží o nejkrásnější tříkrálový kostým.

Vánoční posezení s dobrovolníky

V pondělí 15. prosince  jsme pozvali naše milé dobrovolníky do společenské místnosti Denního stacionáře, abychom jim poděkovali za jejich celoroční práci.

Dům pro Charitu ožívá

Dům pro Charitu ožívá

Dům pro Charitu ožívá Na sbírkovém účtu „Dům pro Charitu“ je k datu 15. 12. 2014 nashromážděno již neuvěřitelných 80 358 Kč.

Oceněna další pracovnice Oblastní charity Polička

Oceněna další pracovnice Oblastní charity Polička

Ve středu 3. prosince 2014 převzala vedoucí Občanské poradny Mgr. Jana Flídrová z rukou prezidenta Diecézní charity Hradec Králové ocenění Stříbrný kříž. 

Kruh přátel Charity na exkurzi

Kruh přátel Charity na exkurzi

Prvními lidmi z poličské veřejnosti, kdo si mohli prohlédnout nově zakoupený dům čp. 10 byli členové Kruhu přátel poličské Charity. Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se sešli na už devátém setkání, aby si vyslechli novinky, které se v této neziskovce za poslední půlrok udály.  

Oblastní charita Polička vyhlásila veřejnou sbírku

Oblastní charita Polička vyhlásila veřejnou sbírku

"Dům pro Charitu", je motto veřejné sbírky, kterou vyhlásila Oblastní charita Polička na podporu koupě a opravy nového domu pro pět sociálních služeb. V těchto dnech probíhá rozesílka letáků s prosbou o finanční příspěvek na tento společensky prospěšný záměr.

Poděkování za benefici

Poděkování za benefici

Děkujeme všem návštěvníkům listopadového benefičního koncertu Oblastní charity Polička. Jejich velký zájem přispěl k vytvoření skvělé atmosféry pro účinkující i k vynikajícímu benefičnímu výsledku.

Dům pro Charitu - benefiční koncert Charity

Dům pro Charitu - benefiční koncert Charity

Irská a skotská hudba, ale také staročeské roráty v podání Michal Hromek CONSORT zazní v sobotu 8. listopadu od 17 hodin pod klenbou kostela sv. Jakuba v Poličce na benefičním koncertu Oblastní charity Polička.

Mimořádný zájem veřejnosti o Domácí hospic

Mimořádný zájem veřejnosti o Domácí hospic

V úterý 14. října od 16.30 hodin probíhalo v Centru Bohuslava Martinů slavnostní zahájení provozu Domácího hospice sv. Michaela, coby nové služby Oblastní charity Polička. Příležitost, být při tom, si nenechalo ujít cca 80 hostů z řad odborné i laické veřejnosti.

Sbírej toner

Sbírej toner

Oblastní charita Polička bude od letošního 1. listopadu zapojena do projektu „Sbírej toner“ vyhlášeného společností Aktipo o. s. Zařadila se tak mezi jednu z deseti organizací v republice, které poskytují sociální služby osobám s mentálním postižením, a na projekt dosáhly.