Požehnání nového domu

Ve středu 23. května 2018 v 10:00 hodin Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity Hradec Králové, požehná prostory nového charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 16. 

Slavnosti se budou účastnit pozvaní hosté, zástupci Pardubického kraje, města Poličky a Diecézní charity Hradec Králové.

Místo: Vrchlického 16, Polička
Termín: 23. 5. 2018
Kategorie: Duchovní, Ostatní

Požehnání nového domu, který bude sloužit jako zázemí pro terénní sociální služby a správu celé Charity, je završením dvouletého úsilí vyřešit problémy s přeplněným Charitním domem I. Zde jsou soustředěny služby pro osoby s mentálním postižením. Odstěhováním správy z domu I. a čtyř terénních služeb z domu III. se podařilo vytvořit samostatné prostory pro Denní stacionář a vybudovat novou, již čtvrtou terapeutickou dílnu ve středisku, jehož kapacita byla dlouhodobě zcela naplněna. AC dílny pro lidi lehčím až středním mentálním postižením tak budou fungovat na dvou adresách: v domech Vrchlického 22 (Charitní dům I.) a Vrchlického 10 (dosud Charitní dům III.- později bude označen jako dům IV.)

Podpořte nás