Kino pro koledníky 2018

Kino pro koledníky 2018

Jako proděkování koledníkům, vedoucím tříkrálových skupinek i dalším pomocníkům, kteří při Tříkrálové sbírce 2018 s Oblastní charitou Polička spolupracovali, jsme připravili filmovou pohádku Jiřího Stracha ANDĚL PÁNĚ II.

Místo: Tylův dům Polička
Termín: 28. 1. 2018
Kategorie: Akce pro dobrovolníky

Promítána bude ve velkém sále Tylova domu v Poličce ve dvou časech:

  • žlutá dárková vstupenka: začátek promítání ve 14 hodin
  • zelená dárková vstupenka: začátek promítání v 16:30 hodin

Více informací:

  • Vstup na kino pro koledníky je pouze pro držitele dárkové vstupenky.
  • Dopravu do kina si zajišťují koledníci sami. (Obvykle je doprovázejí vedoucí skupinek, kteří s nimi tříkrálovou sbírku chodili a obdrželi rovněž dárkovou vstupenku.)
  • Po dobu promítání nad dětmi zajišťují dozor pracovníci z Oblastní charity Polička. 
  • Prosíme, dodržujte čas uvedený na dárkové vstupence.

Děkujeme a těšíme se na Vás.