DUŠE-kvízování Zobrazit fotogalerii

DUŠE-kvízování

7. 10. 2021, 18:00 - 7. 10. 2021, 20:00 Polička - Divadelní klub, Vrchlického 53 Akce pro veřejnost

     „Proběhne či neproběhne?“ S ohledem na nepředvídatelnost epidemiologické situace a s tím souvisejících opatření je toto rozhodně nejdůležitější otázka letošního kvízu. Odpověď na ni ale zatím neznáme ani my pořadatelé. Loňská kvízová premiéra se uskutečnila doslova o fous (přesněji o 9ti denní fous), a proto doufáme, že nám osud bude přát i letos.

Pro velký úspěch nutno zopakovat - DUŠEKVÍZ v POLIČCE PODRUHÉ

Poličská charita se i letos zapojí do již 32. ročníku osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pro rok 2021 stanovila jako hlavní téma tohoto dne Duševní zdraví v nerovném světě. Akce TDZ probíhají po celé České republice - jako každý rok se i letos připraven rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička, které se zaměřuje na péči o duševní zdraví, přispěje do škály akcí TDZ oblíbeným Dušekvízováním. Zúčastnit se ho můžete ve čtvrtek 7. října 2021 v Divadelním klubu jako soutěžící i jako fandící publikum.

    Dušekvízování vol. 2 připravili pracovníci Otevřených dveří Oblastní charity Polička a iniciativy Na rovinu. Hra proběhne ve 4 kolech po 8 otázkách. Kvízem i celým večerem Vás provedou 2 moderátoři.

     Stejně jako vloni srdečně zveme všechny soutěživce, aby přišli utkat své síly v netradičním kvízu, který propojí 2 zajímavá témata, a to duševní zdraví a okres Svitavy. Otevřené dveře jsou totiž službou poskytující ve svitavském okrese podporu a pomoc lidem, kteří se dostali do složité situace duševního onemocnění. Iniciativa Na rovinu usiluje o snížení diskriminace lidí s duševním onemocněním, zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví a tím přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

     Kvíz se koná ve čtvrtek 7. října od 18 hodin v Divadelním klubu v Poličce.

Zápisné za jeden soutěžící tým (3-5 hráčů) činí 20Kč za osobu.

Zájemci se mohou přihlašovat na tel. 731 598 816

nebo e-mailu stepan.moravcik@pol.hk.caritas.cz do 5. října 2021!

Vítěze nemine drobná odměna. Srdečně zváni jsou nejen soutěžící, ale i fanoušci, kteří mohou podpořit hráče a zároveň se dozvědět zajímavé informace (nejen) o duševním zdraví.

Dobrá znalost svitavského okresu a tématu duševního zdraví výhodou!!!

     Akce proběhne v rámci Týdnů pro duševní zdraví, které probíhají každoročně od 10. září do 10. října po celé republice. Jejich cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možnosti prevence duševních onemocnění i služby působící v sociálně-zdravotní oblasti. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST :-)