Betlém, město Davidovo na výstavě S vůní vanilky

Betlém, město Davidovo na výstavě S vůní vanilky

Betlém, město Davidovo - je letošní téma adventní výstavy S vůní vanilky, která se koná v pátek před první adventní nedělí dne 30. listopadu 2018 v čase od 8 do 17 hodin v Charitním domě I. v Poličce.

Místo: Charitní dům I. (Vrchlického 22, Polička)
Termín: 30. 11. 2018, 08:00 — 30. 11. 2018, 17:00
Kategorie: Akce pro veřejnost, Výstava

Pestrou a podnětnou předvánoční atmosféru pro návštěvníky již tradiční adventní výstavy se opět pokusí vytvořit klienti AC dílen a Denního stacionáře se zaměstnanci Oblastní charity Polička,  kněžími a řemeslníky v Charitním domě I. 

Zajímavého duchovního slůvka o biblickém králi Davidovi a městě Betlémě se ujmou páni faráři katolických farností Enderle, Romportl a Tomšíček a Tengler z poličského evangelického sboru. 

Oči návštěvníků se potěší zručností řemeslníků při představování méně známých řemesl - kolářství a zpracování kůže.

Nebudou chybět medové věcičky od medařů, zdobené perníčky od paní perníkářky ani spousta  originálních výrobků z AC dílen a Denního stacionáře určených ke koupi. Na prahu adventu zde také můžete zakoupit adventní věnce či dekorace do vašeho domu.

Přijďte se podívat, děláme to pro Vás a moc se na Vaši návštěvu těšíme.