Tříkrálová sbírka bude v Poličce 7. ledna 2023

Děkujeme za vaši podporu. 
Děkujeme za spolupráci všem,
kteří se na Tříkrálové koledě podílí. 

Aktuální stav Tříkrálové sbírky (pouze dary do kolednických pokladniček)

Společně s bezhotovostními dary a dary do online kasičky přes platební bránu jste Tříkrálovou sbírku podpořili celkem 1 158 686 Kč. Děkujeme. 

Rozpečetěno
Aktuální výnos 1 147 236 Kč
Rozpečetěných kasiček
161/161

Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích 

Vysledky Trikralove sbirky 2023

 

Výsledky z Poličky, Lezníku, Stříteže a Modřece

ČÍSLO POKLADNIČKY VÝTĚŽEK v Kč
1 6 027
2 7 722
3 10 503
4 9 884
5 3 443
6 10 362
7 6 752
8 7 604
9 6 998
10 7 913
11 7 940
12 8 313
13 10 126
14 5 727
15 6 266
16 9 411
17 9 690
18 10 958
19 10 118
20 9 042
21 9 381
22 5 230
23 5 137
24 7 070
25 8 450
26 11 304
27 15 815
28 9 818
29 5 490
30 6 345
31 11 223
32 8 202
33 5 963
34 6 221
35 2 803
36 4 720
37 6 735
38 5 424
39 2 710
40 2 577
41 12 818
42 3 580
43 4 995
44 3 023
45 4 015
46 7 281
47 -
48 -
49 377
50 5 604

 

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2023 na Poličsku? Poděkování dárcům a účastníkům

Jaká byla Tříkrálová koleda? Miliónová. V sobotu 7. ledna 2023 vyrazili na Tříkrálovou koledu malí i velcí koledníci. V čele se Třemi králi na koních se téměř dvousethlavý dav vydal na Palackého náměstí, kde už probíhal obraz Živého betléma za doprovodu hudebníků z kapely Small band. Příchozí do Betléma ztvárnilo 56 dospělých postav, 20 dětí a na přípravě se podílelo také 30 lidí v zázemí, kteří měli na starost stavění, organizaci na náměstí, hlídání dopravního provozu nebo občerstvení. Vystoupení by nebylo úplné bez diváků, kteří se ve velmi hojném počtu sešli na poličském náměstí a jen pomalu se poté rozcházeli, protože i po skončení vystoupení bylo spousta příležitostí k povídání. Dárci na Poličsku podpořili Tříkrálovou sbírku částkou 1 147 236 Kč, kterou věnovali do pokladniček. Spolu s online koledou a bezhotovostními dary jste sbírku podpořili celkem 1 158 686 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Tříkráloví koledníci v Poličce 
Tříkráloví koledníci se vydali do ulic Poličky a se známou koledou „My tři králové“ vinšovali štěstí a zdraví do dalšího roku. Lednovému počasí nelze poručit, možná jsme si představovali zimní sněhobílou scenérii, ale krásné slunečné počasí alespoň zaručilo koledníkům hezkou procházku.

Koledou to nekončí
Kolem oběda už se pomalu otevíraly dveře AC dílen a za nimi vykukovaly vysmáté obličeje dětí, které nadšeně sdílely své pocity a dojmy z koledy. Po příchodu do charitního domu AC dílen na Vrchlického ulici vedoucí skupinek odevzdali zapečetěné pokladničky a malí koledníci si spravedlivě rozdělovali koledu v podobě sladkostí a jiných drobností. Na stolech byly pro koledníky připraveny buchty od dobrovolníků a zaměstnanců Charity, pečivo a koláče od Agro Vysočina Bystré. Z kuchyně vonělo 200 porcí guláše, který připravil Josef Baláš a Jaroslav Dvořák, brambory do guláše darovala rodina Navrátilova, várnice zapůjčila a kilogramy brambor oloupala Kuchyň Sádek 58. Moc děkujeme všem, kteří se postarali o občerstvení pro naše koledníky. O zábavu bylo postaráno v místnosti Oáza, kde jsme pro děti sdílející své zážitky z koledy a čekající na rodiče připravili jednoduché soutěže a hry. Bez dobrovolnické pomoci zaměstnanců a dalších dobrovolníků by to nešlo.

Dárci v Poličce a okolních obcích přispěli rekordní částkou, která přesáhla 1 milion korun
Dárci v Poličce, Lezníku, Stříteži a Modřeci podpořili sbírku částkou 347 110 Kč. Do Tříkrálové koledy se zapojují i okolní obce. Děkujeme za ochotu starostů a starostek, místních koordinátorů a dětí z okolních obcí. Organizace koledy v obcích probíhá vždy s podporou naší Charity, největší část práce a samotný průběh a organizace koledy je však v režii dané obce a místních koordinátorů. Celkem se na Poličsku účastnilo letos tříkrálové sbírky 644 koledníků a vedoucích skupinek. Dárci na Poličsku podpořili Tříkrálovou sbírku částkou 1 147 236 Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Komu vaše štědrost pomůže?
Rozvoj péče o lidi s duševními obtížemi v celém svitavském okresu zajišťuje od dubna 2022 Centrum duševního zdraví poličské Charity, na jehož podporu půjde největší část darů. Dary pomůžou také Domácímu hospici sv. Michaela a Domácí zdravotní péči.

Bez vás by to nešlo

S koledníky se ještě uvidíme na konci ledna při filmu v kině, které pořádáme ve spolupráci s Tylovým domem. Jednu pokladničku si vyžádala třída sekunda poličského gymnázia a při společném zpívání koledovala i ve škole (jmenovitě pak děkujeme učitelkám Barboře Pejcharové a Heleně Martinů).

Za pořízení fotografií a videa vděčíme Vojtěchu a Jakubu Klimešovi, Luďkovi Popelkovi a Stanislavu Grubhofferovi. Za uspořádání Živého betléma děkujeme hlavní organizátorce Štěpánce Dvořákové, za pomoc Římskokatolické farnosti Polička, za hudební doprovod Small bandu, za ozvučení Michalu Popelkovi, ovečky přivezl Michal Andrle. Děkujeme také Tylovu domu za půjčení kostýmů a pódií a poličskému muzeu za zpřístupnění radnice. Děkujeme také všem výše zmíněným postavám a organizátorům živého betléma i tříkrálové koledy. A kdože jsou ti tajemní Tři králové na koních? František a Libor Stodolovi a Michal Lorenc – děkujeme a na viděnou zase za rok!

Na všechny fotografie se můžete podívat tady. 

.

 


Tříkrálová sbírka v roce 2023 opět naživo

Tříkrálová koleda je prastarý zvyk. I v současnosti se děti i dospělí převlékají za Tři krále a obcházejí domy v sousedství a koledují. Koledují však nikoli pro sebe, ale pro ostatní. Chtějí začít nový rok dobrým skutkem. 

Komu Tříkrálová sbírka pomůže? 

  • Lidem v posledních chvílích života skrze Domácí hospic sv. Michaela 
  • Lidem s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Centrum duševního zdraví Oblastní charity Polička
    • Domácí hospic sv. Michaela i Centrum duševního zdraví poskytují své služby na území celého regionu (obsluhují i okres Svitavy, částečně Moravskotřebovsko) 
  • Službě Domácí zdravotní péče Oblastní charity Polička
  • Část sbírky podpoří kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, žáky a studenty v indických oblastech Belgaum a Bangalore
  • Pomoc při mimořádných situacích (například při povodních, požárech apod.) 

Jak můžete podpořit Tříkrálovou sbírku? 

ONLINE KOLEDA

Podpořit koledu můžete přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky. 

trikralovasbirka.cz

Pokud přímo v platební bráně vyberete "Oblastní charita Polička", bude sbírka pomáhat přímo přes naši poličskou Charitu. 


TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Darovat můžete osobně, až vám Tři králové zaklepou na dveře.

V Poličce koleda probíhá v sobotu 7. ledna 2023. 

Od pondělí 2. ledna 2023 do pátku 6. ledna 2023 bude možné přispět osobně do kasičky v budově II. - Vrchlického 16 (pracovní dny od 8:00 do 16:30). 


Letos koledníci v Poličce zazvoní na vaše dveře s písničkou
v sobotu 7. ledna 2023.

Děkujeme za jejich přijetí a vaši podporu.
 

Živý betlém

Živý betlém

V sobotu 7. ledna 2023 v 9 hodin bude na Palackého náměstí Živý betlém, v němž vystoupí na 50 živých postav, nebudou chybět ani zvířata, zahrají muzikanti. Poklonit se přijde i Tříkrálový průvod malých i velkých králů v čele se Třemi králi na koních. Živý betlém připravuje Římskokatolická farnost Polička ve spolupráci s poličskou Charitou. 

Tříkrálová koleda v okolních obcích

Tříkrálová sbírka probíhá v celé České republice od 1. do 15. ledna 2023. Do Tříkrálové koledy se zapojí i okolní obce. Datum a způsob koledy v jednotlivých obcích volí místní koordinátor.

Děkujeme vám za spolupráci a podporu. 

Banín, Bělá nad Svitavou, Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Chrastavec, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lavičné, Lezník, Lubná, Modřec, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves

Kontakty na koordinátorky

 

I LETOS BUDE PROBÍHAT KOLEDNICKÁ SOUTĚŽ NA INSTAGRAMU!

Zapojte se a soutěžte o skvělé ceny od T-Mobile CZ:
3x Samsung Galaxy A13
3x Sluchátka Apple AirPods
3x Apple Watch 6 GPS+Cell

Vyfoťte se při koledování u monumentu vašeho města – ať už je to kostel, socha nebo nejstarší strom v okolí. Věříme, že každé město a obec má svoji oblíbenou památku. A my ji chceme vidět spolu s našimi králi! Fotky uveřejněte na Instagramu v příspěvku nebo ve story, označte profil @trikralova_sbirka a přidejte hashtag #kolednickasoutez.

Na fotce by měli být vidět všichni tři králové

Více informací najdete na našem Instagramu @trikralova_sbirka. Soutěž trvá od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2023. Úplná pravidla najdete na Instagramu Tříkrálové sbírky.


Foto: Koledníci z Telecí, 2020 
P.S. I poličská Charita má svůj Instagram @dobrovolnicke_centrum_policka. Pozor ale, pokud chcete soutěžit, držte se pravidel uvedených výše.