OCENĚNÍ PRO ZAKLADATELKU POLIČSKÉ CHARITY

V úterý 5. června 2012 byla v chrámu Svatého ducha v Hradci Králové oceněna zakladatelka poličské Charity Jana Stodolová za „Obětavou práci v Charitě“.

Před zaplněnou katedrálou obdržela z rukou biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Jana Vokála pamětní list a Zlatý kříž. Obřadu byli přítomni členové zahraničních delegací, zejména biskupové z indických diecézí Belgaum, Bangalore a Karnataka, mons. Bernard Moras, Derek Fernandéz a Peter Machado, dále hosté z Charit Německa, zástupci krajů spadajících do diecéze Královéhradecké a další hosté.

Oceňování probíhalo jako vyvrcholení oslav 20. výročí znovuzaložení Diecézní charity Hradec Králové při děkovné mši svaté. Stříbrný a Zlatý kříž byl udělován těm nejvýznamnějším lidem, kteří se výrazně zasloužili o obnovu charitního díla v polistopadové době u nás.

Paní Jana Stodolová je zakladatelkou Charity v Poličce. V roce 1991 sestavila první tým zdravotních sester a pečovatelek s nimiž zahájila provoz zdravotní a ošetřovatelské péče v domácnostech pacientů na Poličsku. Paní Stodolová organizaci vedla od jejího vzniku 1. června 1992 až do roku 1995, kdy odešla do důchodu. Pracovala v ní rovněž jako vrchní sestra.

Neminul ji osud takzvaných „matek zakladatelek“, kdy v určitém okamžiku měla pocit, že se směřování Charity, kterou založila, začíná ubírat jiným směrem. Jak sama přiznává, bylo to pro ni těžké období, a na nějakou dobu byla schopna dění v ní sledovat pouze z povzdálí a aktivně do něho nevstupovala. Žádost o pomoc však nikdy neodmítla.

Jak šel čas, sledovala úsilí i výsledky práce ředitelů následovníků, vyrovnala se se změnami a k charitě se aktivně vrátila jako její dobrovolnice – nejprve neoficiální a od roku 2009 oficiální (na smlouvu). Jako dobrovolnice často vypomáhá v charitním obchodě Fimfárum.

Při zakládání Kruhu přátel poličské Charity byla vůbec první osobou, která na výzvu zareagovala. Od září roku 2009 je jeho členkou, její průkazka nese symbolické číslo 1. Jako členka Kruhu přátel charity se zavázala poličskou charitu podporovat modlitbou, pomocí a finančně. Měsíčně ze svého důchodu přispívá částkou 100 Kč. V ostatních závazcích nemáme pochybnosti v jejich naplňování.

Paní Stodolová za Charitou stojí, zřetelně ji podporuje a fandí ji. Je součástí mozaiky, kterou Oblastní charita Polička tvoří už dvacet let.

oceneni-pracovniku-a-dobrovolniku-charit-v-katedrale-sv-ducha/

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás