Jiří Coufal: přítel Charity

 

Ocenění: 

Za věrnou, dlouholetou lidskou, morální a finanční pomoc, kterou Oblastní charitě věnoval.

Jiří Coufala se o dílo Charity zajímá dlouhodobě. Z možností, jakými by ho mohl podpořit, si nejprve vybral podporu finanční. Jeho dárcovská finanční podpora začala v roce 2004,  je pravidelná, trvalá a významná.

Později se jeho aktivita dál rozvinula. Jako zástupce veřejnosti byl v roce 2007 přizván do komise pro Přímou pomoc, která rozhoduje o přidělování mimořádné finanční výpomoci sociálně potřebným. V komisi pracuje doposud. Pravidelně dělá vedoucího skupinek  Tříkrálových sbírek. V roce 2009 se rozhodl stát členem Kruhu přátel poličské Charity a dnes patří k jeho nejaktivnějším členům. Nikdy nechybí na setkáních a do Charity kromě finančních darů vnáší i morální podporu:

Poskytuje nám cennou zpětnou vazbu, hledá možnosti propojování veřejnosti a farnosti s Charitou, má zájem na vytváření společenství. Všechny tyto aktivity vyvíjí citlivě s respektem k názoru druhých a s ohledem na aktuální možnosti. Každý jeho postoj vyzařuje důvěru v Charitu, v její poslání i v naše schopnosti poslání naplňovat. Jiří Coufal stojí pevně na straně Charity, dává nám to najevo a tím nás posiluje.     

Podpořte nás