Nízkoprahové denní centrum

Poslání:

Posláním nízkoprahového centra OCH Polička je poskytnout okamžitou a účinnou pomoc, primární péči osobám bez přístřeší a v akutní psychosociální krizi. Stabilizace a orientace uživatele.                                                                                                

Cíle:

  • Snížení akutních zdravotních, hygienických a bezpečnostních rizik osob dlouhodobě či přechodně vyloučených z přirozeného a běžného způsobu života;
  • motivace lidí k aktivnímu řešení vlastní situace a k  převzetí odpovědnosti za svůj život;
  • podpora a posilování psychické soběstačnosti při řešení krizové situace;
  • podpora ke zvýšení orientace lidí ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci;
 • podpora k pravidelnosti využívání sociálního zařízení uživateli, kteří nemají jiné možnosti řešení své situace. 

Zásady poskytovaných služeb:

 • individuální přístup a respekt k lidem s odlišným způsobem života a k jejich specifickým sociálním návykům;

 • dostupnost služby (místně – bezbariérově z ulice, časově – 5 dní v týdnu, finančně);

 • respekt k informovanému rozhodnutí uživatele, které udělal na základě porozumění možným důsledkům svých vlastních aktivit (rovnost a nezávislost);

 • spolupráce s odbornými zařízeními a pracovišti, státními institucemi v regionu;

 • podpora nezávislosti a samostatnosti uživatelů;

 • efektivita (okamžitá pomoc);

 • kvalita, bezpečnost a diskrétnost poskytovaných služeb;

 • otevřenost každému příchozímu.

Poskytované služby:

 • NDC poskytuje zázemí pro provádění osobní hygieny, výměnu oblečení a prádla.

 • Poskytuje ošacení z humanitního šatníku.

 • Nabízí možnost odpočinku a jídla, rozhovoru se sociálním pracovníkem a konzultace problémů uživatele.

 • Pomoc při zprostředkování ubytování v azylových domech či ubytovnách.

 • Doplňkovou službou centra je: shromažďování a třídění šatstva do humanitního šatníku a jeho další distribuce spolupracujícím organizacím, organizace odvozu humanitního materiálu do centrálních skladů zpracovatelů použitého textilu.

Cílová skupina:

Bezdomovci, lidé bez přístřeší nebo osoby žijící v obtížných bytových a sociálních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a sociální stabilitu.

Provozní doba:

Po - Pá 8,00 – 13,00 hod

Personální zajištění služeb:

Služby Nízkoprahového denního centra zajišťuje školený sociální pracovník a pracovník pro přímou péči. 

Způsob požádání o službu:

 • osobně navštívit nízkoprahové centrum v provozní době,
 • telefonicky kontaktovat sociálního pracovníka, 461 723 758.
Podpořte nás