Charitní pečovatelská služba

Poslání:

Posláním Charitní pečovatelské služby je ulehčit lidem složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití důstojného a pokojného života v prostředí domova. Tato pomoc směřuje k obyvatelům Poličky a okolních obcí, které naší činností podporujeme v zachování jejich přirozených vztahů s rodinou a místním společenstvím.

Cíle služby:

 • umožnit uživateli služby zůstat co nejdéle v domácím prostředí, a tím se vyhnout nebo oddálit jeho pobyt v ústavním zařízení,
 • přebrat část starostí při ošetřování a zajišťování základních potřeb uživatele služby, a tím ulehčit rodinným příslušníkům uživatele,
 • zabezpečit uživateli služby prožití důstojného a pokojného stáří a umírání, a tím mu ulehčit životní situaci ztíženou nemocí či věkem.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Lidé z Poličky a okolních obcí, kteří v době přijetí dosáhnou min. 27 let, a to:

 • senioři se sníženou soběstačností,
 • lidé dlouhodobě nemocní,
 • lidé s tělesným a mentálním postižením,
 • umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí.

Zásady poskytování služby:

 • úcta a respekt k uživateli,
 • individuální přístup ke každému uživateli, 
 • respektování přání uživatele,
 • lidskost vycházející z křesťanských hodnot,
 • odborné a kvalitní poskytování služby.

Nabízené služby:

Zabezpečování kvalitní péče o uživatele služby i jeho domácnost:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití,...),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (péče o vlasy, nehty, při  použití WC,…),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (příprava jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (údržba domácnosti, nákupy, pochůzky,…),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři,…),
 • nadstandardní služby (dohled nad užitím léků,…).

Kapacita střediska:

Kapacita střediska je 8 uživatelů služeb za týden. Tato kapacita je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého uživatele.

Provozní doba:

V pracovní dny od 6:00 do 15:00, v jinou dobu dle dohody.

Ceník služby:

Uživatel hradí péči dle aktuálního ceníku úkonů pečovatelské služby, který je uveden na webových stránkách ZDE.

Způsoby požádání o službu:

V případě zájmu o službu nás kontaktujte:

 • osobní návštěvou v zařízení charity (Vrchlického 10, Polička),
 • telefonicky (731 598 814),
 • písemně (OCH Polička, Charitní pečovatelská služba, Vrchlického 10, 572 01 Polička),
 • e-mailem (chps.oa@pol.hk.caritas.cz).
Podpořte nás