Rozsah pověření k sociálně-právní ochraně dětí organizace

Oblastní charita Polička má pověření Krajského úřadu Pardubického kraje k výkonu sociálně- právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb. v platné znění a zákona č. 500/2004 Sb. ) v tomto rozsahu:

  • Vykonávat činnost podle §10 odst. 1 písm. A), tj. vyhledávat děti, na které se sociálně- právní ochrana zaměřuje (§6 odst.1)
  • Pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst. 1 písm. a)
  • Poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§11 odst. 1 písm. b)
  • Zřizovat zařízení sociálně- právní ochrany – zřizovat a provozovat výchovně rekreační tábory (§48 odst. 2 písm. c)
  • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§48 odst. 2 písm. d)
  • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§48 odst. 2 písm. f)

Klientům nebo žadatelům o služby je na požádání předložen originál pověření.

Žádosti a dotazy směřujte na vedoucího služby.

Podpořte nás