TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

účel

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Záměr Tříkrálové sbírky 2017 pro Poličsko: Záměr TKS 2017.pdf

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 pro Poličsko: ZDE

průběh

Tříkrálová sbírka probíhá podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka. 

další možnost podpory

  • finančním příspěvkem do kasičky koledníků
  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky
Obecný přehled rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky:
  • Režie tříkrálové sbírky...............................................................................................................................5 %
  • Celostátní projekty Charity Česká republika..............................................................................................5 %
  • Humanitární pomoc do zahraničí.............................................................................................................10 %
  • Projekty Diecézní charity Hradec Králové................................................................................................15 %
  • Projekty Oblastní charity Polička............................................................................................................. 65 %

Výsledky na Poličsku v jednotlivých letech:

Rok 2016 Rok 2015  

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

současnost

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Na Poličsku se do ní každoročně zapojuje na 600 dobrovolníků. 

historie

vznikla na základě tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. 

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR. Tříkrálovou sbírku v působnosti města Poličky už několik let organizuje i Oblastní charita Polička.

TŘÍKRÁLOVÉ PŘÍBĚHY

kontakty na koordinátory