Spolupracujeme:

 

Farnosti:

katolické:       Farnost Polička, Borová, BystréPustá Kamenice, SádekSebranice, Svojanov,  

evangelické: Farní sbor Evangelické církve v Poličce

                     Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím

 

Krajský úřad Pardubického kraje

 

Města:

Polička – spolupracovník a partner při organizaci poskytování sociálních služeb na Poličsku

                úzce spolupracujeme především s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Polička     

                spolupracujeme se Sociálně zdravotní komisí města Poličky

Litomyšl - spolupracovník při organizaci poskytování sociálních služeb poradenství a služby pro osoby

                 s duševním onemocněním na Litomyšlsku

                 spolupracujeme s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Litomyšl a s Komisí pro

                 sociální služby města Litomyšl

Bystré –  spolupráce při tříkrálových sbírkách

 

Obce přispívající na charitní sociální služby:

BanínBorová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Jimramov, Kamenec u Poličky, Korouhev, Litomyšl, Lubná, Oldřiš, Osík, Polička, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rovečné, Morašice, Sádek, Sebranice, Stašov, Trpín, Vendolí

Obce spolupracující při tříkrálových sbírkách:

Banín, Bělá nad Svitavou, Borová, Březiny, Hartmanice, Chrastavec, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lavičné, Lubná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín, Vítějeves

 

Osoby:

Dobrovolníci pravidelní:

Brhel Miloslav, Mgr. - pastorační činnosti pro zaměstnance Charity, dobrovolník S vůní vanilky

Coufal Jiří, RNDr. - dobrovolník v Komisi pro přímou pomoc

Fáberová Soňa - Minifarma Falbgery - dobrovolník pro AC dílny a Denní stacionář - pracovní terapie na jejich statku

Hanusová Danuše - dobrovolnice ve Fimfáru

Jílková Marie - dobrovolnice ve Fimfáru

Mareš Martin - IT tvorba a pomoc

Pešout Lukáš - dobrovolník S vůní vanilky

Rokosová Ivana, DiS. - dobrovolník v Komisi pro přímou pomoc

Romportl Milan, Mgr. - dobrovolník pro AC dílny a Denní stacionář - pastorační terapie a dobrovolník S vůní vanilky

Sodomková Vladimíra  - dobrovolnice ve Fimfáru

Stodola Václav - dobrovolník pro AC dílny a Denní stacionář - pastorační terapie

Stodolová Jana  - dobrovolnice ve Fimfáru

Šrek a Ivan a Veronika Šrek Bromová - dobrovolník pro AC dílny a Denní stacionář - pracovní terapie na jejich statku

Tengler Jiří, Mgr. - dobrovolník S vůní vanilky

Tošovská Věra - dobrovolnice ve Fimfáru

Zapletal Rudolf - dobrovolník v AC dílnách a Denním stacionáři, mikulášské návštěvy, je společníkem klientů

 

Dobrovolníci na požádání

Černá Hana - pomoc při dětském karnevalu

manželé Jandlovi – uvádí průvod tří králů na koních

Mareš Jaroslav  - fotografování

Muzikář Miloš – výtvarně zpracovává plakát na Dětský karneval

Klimeš Jakub - grafická pomoc

Pánková Eva – provádí grafickou úpravu Zpravodaje Charity

Popelka Luděk – pořizuje fotozáznamy z větších charitních akcí

Větrovský Stanislav – moderuje charitní benefiční akce

Zachová Jana - výroba korun pro Tříkrálovou sbírku

Přípravu občerstvení a pomoc při příležitostných akcích obstarávají: Bartošová Ivanka, Glosserová Marie, Ing. Hamanová Marie, Kysilková Jaroslava, Procházková Lenka, Sádovská Marie, Stodolová Jana, Šafářová Květa, Větrovská Jana a další osoby

  

Organizace:

Centrum Bohuslava Martinů – poskytuje prostor pro pořádání přednášek pro výstavy děl klientů Charity

Městská knihovna Polička – poskytuje prostor pro výstavy děl klientů AC dílen a prezentaci Charity

Restaurace Jordán – připravuje tříkrálový guláš pro koledníky

Svatojosefská jednota – poskytuje prostor pro pořádání přednášek

Tylův dům Polička – poskytuje prostor pro výstavy děl klientů AC dílen a denního stacionáře a věcnou pomoc při benefičních akcích

 

OSA

Organizace - profesní spolupráce

 

 

Asociace Občanských poraden                      Diecézní charita Hradec Králové - profesní kolegia

Nemocnice Litomyšl, Svitavy, Pardubice, Hradec Králové, Brno,

Léčebny dlouhodobě nemocných                  Obvodní lékaři (Poličsko, Svitavsko, Litomyšlsko)

Zdravotní pojišťovny

Organizace - spolupráce s obchodem Fimfárum

Farní charita Chotovice                                                              CEDR o.p.s. – Pardubice

Domov Svatého Josefa - Chráněné dílny sv. Anny v Žirči    Domov na Zámku – Bystré

Fokus Vysočina                                                                            Fokus Tábor

Charita Strážnice                                                                         Karmelitánské knihkupectví –                                                                                                          Hradec Králové                     

MOMO, o. p.s.  - Chrudim                                                 

Školy:

spolupracují především při Tříkrálových sbírkách:

Gymnázium Polička                   ZŠ na Lukách Polička               ZŠ Masarykova Polička 

ZŠ Borová                                    ZŠ Jedlová                                    ZŠ Korouhev

ZŠ Květná                                    ZŠ Oldřiš                                        ZŠ Pomezí

ZŠ Rohozná                                ZŠ Vítějeves