Projekt charitní dům - veřejná sbírka zahájena 1. 12. 2016.

 

ÚČEL SBÍRKY

Veřejná sbírka "Projekt charitní dům" je určena na kompletní rekonstrukci charitního domu čp. 10 (Oblastní charity Polička s vybudováním půdní vestavby pro zázemí sociální služby denní stacionář pro lidi se středním až težkým mentálním postižením, včetně projektové dokumentace.

Charitní dům čp. 10 v současnosti poskytuje zázemí pro sociální služby: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centrum náhradní rodinné péče, Otevřené dveře, Charitní pečovatelská služba a cvičné kuchyně pro klienty Charity. Po kompletní rekonstrukci by v něm měl nově sídlit také Denní stacionář

100 % výtěžku veřejné sbírky je použit na účel "Projekt charitní dům"

Veřejná sbírka je osvědčena 15. 11. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ KrÚ 77823/2016.  

 

STAV SBÍRKOVÉHO KONTA 

Nyní k 22. 8. 2017 je na sbírkovém účtu nashromážděno 119 788,02 Kč 

 

Číslo účtu sbírkového konta je:

4409185379/0800 u České spořitelny, a. s.

 

POUŽITÍ SBÍRKY:  

Dne 31. března 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Projekt charitní dům uhrazena projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro územní řízení v částce 49 005 Kč.

 

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

 1. převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. 

Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552. 

Nedostali jste poštou potvrzení na dar vyšší než 500 Kč?

= pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Štěpánku Dvořákovou. Vše napravíme.

 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Vyúčtování veřejné sbírky 2016 

 

DÁRCI NA PROJEKT CHARITNÍ DŮM 

 

KAM DÁL?

Připravuje se Nebeská aukce

Charita a čtvrtý dům?

Tak jsme dostopovali

Charita a čtvrtý dům?

Nový charitní dům uváděn do provozu

Naše domy

Aktuality

 

Další veřejná sbírka na opravu charitního domu čp. 10: Dům pro Charitu

 

Podpořte nás