Sponzoring

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

Sponzoři Oblastní charity Polička v roce 2017

      (výtěžek 105 500 Kč byl použit na benefiční účel – splátky a nutnou opravu nového Charitního domu IV. - Vrchlického čp. 10)

 

  • HŠV stroje, a. s. – generální sponzor benefičních koncertů a dlouhodobý sponzor Charity
  • Boštík & synové, s. r. o. - generální sponzor benefičních koncertu a významný sponzor Charity
  • Vodoinstalatérství - Topenářství, Jan Boštík - generální sponzor benefičního koncertu koncertu a významný sponzor Charity
  • ABPLAST, s. r. o. - generální sponzor koncertu a významný sponzor Charity

 

AGRONEA a. s. Polička                                          Agrospektra Polička, s. r. o.   

COBRA TRANSPORT, s. r. o.                                 COMA, s. r. o.         

Consult VK Litomyšl, s. r. o.                                  D.A.S. Polička                            

Elektro ZAPA                                                           AGRO Oldřiš, s. r. o.                  

Ing. Václav Štěpař DELTA                                      NÁBYTEK SÁDOVSKÝ                                             

Střechy LIPA, s. r. o.                                               Poličské strojírny, a. s.                                            

Ravensburger Karton, s. r. o.                                SAVOS I., s. r. o.

Stavební činnost Roman Totušek                        Stavební sdružení Boštík, s. r. o.               

STREFA, s. r. o.                                                      Svitap J. H. J. s. r. o.  

Tlapnet, s. r. o.                                 

V minulých letech nás podpořili:

 

Sponzorství je pomoc. Jakým způsobem nám ještě můžete pomoci?

Můžete např.:

  • věnovat věcný dar,
  • nabídnout svou dobrovolnou práci,
  • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
  • zprostředkovat užitečné kontakty,
  • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a velký dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření sponzorské smlouvy s každým sponzorem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava sponzorství

Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary„ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).


Oblastní charita Polička není zařízení s chráněnými pracovními místy, proto při nákupu výrobků nelze uplatňovat náhradní plnění.

 Chcete podpořit poličskou Charitu? Kontakt: ZDE 

Podpořte nás