Nákup výrobků z AC dílen Charity

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 

Odběratelé výrobků Oblastní charity Polička v roce 2016

V minulých letech nás podpořili:

I nákup výrobků z dílen handicapovaných osob je pomoc. Jakým způsobem nám ještě můžete pomoci?

Můžete např.:

  • podpořit činnost terapeutických dílen "dotovanou" cenou odebraných výrobků
  • věnovat peněžitý dar,
  • věnovat věcný dar,
  • nabídnout svou dobrovolnou práci,
  • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby,
  • zprostředkovat užitečné kontakty,
  • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a velký dar.

Samozřejmostí je pro nás standardní formální zpracování obchodní transakce s každým odběratelem a  prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava odběru výrobků

Nákup výrobků z dílen charity – je daňově uznatelným nákladem a odběratel ho může v plné výši zahrnout do základu daněa tím snížit základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH.

Oblastní charita Polička není zařízení s chráněnými pracovními místy, proto při nákupu výrobků nelze uplatňovat náhradní plnění.  

Chcete nakoupit výrobky? Kontakt: ZDE