V roce 2016 přispěli nebo spolupracovali:

 • ISOFIN CUP – pro středisko Šance pro rodinu – na poznávací výlety pro děti ze sociálně slabých rodin
 • LENADORES - hudební skupina  – na činnost Otevřených dveří
 • Spinning s Ivanou Rokosovou – na činnost Otevřených dveří

 

 

  

OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného
 

                Podpořila všechny hudební produkce akcí OCHP, které byly pořádány bez vybíraného vstupného.

 

FÓRUM DÁRCŮ

podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

 

 

 

JANSSEN - Cilag, s. r. o.

opět podpořila středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.

 

 V roce 2015 přispěli:  

 • Janssen - Cilag, s. r. o. - opět na středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Nadace Charty 77 – zvedák do Denního stacionáře

 • KMP Bűrotechnik, s. r. o. – projekt Sbírej toner -podpora charitního projektu Domovničení

 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – pomůcky do půjčovny pomůcek

 • Fórum dárců - podpořilo projekt "Dům pro Charitu" na rekonstrukci nově koupeného charitního domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce.

 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. 

V roce 2014 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. opět na středisko Otevřené dveře -  psychoedukační kurz pro klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2013 přispěli:

 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

V roce 2012 přispěli:

 • Nadační fond J&T částkou 100 000 Kč na zakoupení nového svozového pro klienty AC dílen a Denního stacionáře.                  
 • Janssen-Cilag s. r. o. na středisko Otevřené dveře - psychoedukační kurz pro klienty Otevřených dveří a jejich rodinné příslušníky a přednášku "Kam kráčí česká psychiatrie?" pro poličskou veřejnost.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.