Dárcovství osob

Prosíme podpořte Oblastní charitu Polička

a spolupracujte tím na jejím díle.

Číslo dárcovského účtu: 351105664/0600

 V minulých letech nás podpořili

Individuální dárci Oblastní charity Polička v roce 2016

 • Coufal Jiří, RNDr. – dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Berkovcová Eva - významný individuální dárce Charity
 • Kopecký Jan - dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Skalník Jakub, RNDr. - významný individuální dárce Charity
 • Šimon Petr – dlouhodobý významný individuální dárce Charity
 • Tobiášová Marie, Ing. - významný individuální dárce Charity

Baláš Josef, Ing.                           Bureš Pavel                                  Dobiáš Jaroslav, Ing.

Filipi Jana, MUDr.                         Havlová Alžběta, Mgr.                  Houdek Stanislav

Chmelíkovi                                    Krušinová Gertruda                     Kysilková Jaroslava

Lebarová Helena                          Manželé Portlovi                           Modráčková Monika

Plecháček Miloslav                      Plecháčková Vlasta                      Pospíšil Jan

Staňková Marie                            Stodolová Jana                             Večeře František

Zemanová Karolína, MVDr.         a další anonymní dárci

 

Přispěvatelé na Dům pro Charitu v roce 2016

(veřejná sbírka na Dům pro charitu, na splátky úvěru a nutnou a opravu Charitního domu III. vynesla:  181 353 Kč).

Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Velcí dárci na Dům pro Charitu: Ing. Marie Hamanová; MUDr. Stodolová Magda

Andrlíková Věra; Báča Otto; Baláš Josef, Ing.; Balášová Marie; Bártová Ludmila; Boleslavová Renata; Boucníková Blanka; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.; Břeň Jan; Břeň Josef; Břeňová Marie; Burešová Jana; Coufal Jiří, RNDr.; Coufalová Jiřina; Cupalová Věra; Drbohlavová Milada; Faimanová Hana; Girschelová Lenka; Glosser Bedřich; Hájek Jiří; Hájek František; Hájková Zdeňka; Hájková Marie; Hausmanová Marie 2x; Holomková Anna; Houšková Hana; Chadima Josef; Chmelíková; Chvála Milan; Chybová Vlasta; Jandl Oldřich; Janko Emil; Jílková Danuše, MUDr.; Juránková Emílie; Jůza František 2x; Kadidlo Luboš; Kastnerová Marta; Kašparová Leona, MUDr.; Kladivová Marie; Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta; Kopecký Jan; Koza Emil; MUDr.; Kössler Pavel, MUDr.; Krajsl Karel; Kučerová Marie; Kysilka Josef; Lebar Antonín; Mach Zdeněk; Matějka Miroslav; Matoušová Věra; Mičkovi rodina; Moravcová Ilona; Müller Karel 2x; Novotná Věra 2x; Nožková Radmila; Nunvářová Jarmila; Odehnalová Jana; Ondroušová Dana; Oškrdalová Jiřina 2x; Pachovská Marie; Pamánková Zdeňka; Pazderová Alena; Pitoňáková Marie; Popelka Josef; Pospíšilová Lenka; Portl Jan; Portl Jan st.; Renza Jan; Roušar Josef; Roušarová Jana; Říha Antonín, Ing.; Sádovská Marie; Sodomková Ilona; Sodomková Vladimíra 2x; Staňková Marie; Šafář David, Mgr.; Šlosr Josef; Štěpánek Jiří; Štolová Jaroslava; Štolovi rodina; Štoudková Lenka; Vacek Jan; Válková Martina; Weisová Arnošta; Zelená Marie

 

Přispěvatelé na Projekt charitní dům v roce 2016

(veřejná sbírka Projekt charitní dům, na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci Charitního domu III., vynesla: 150 586 Kč)

Zveřejněni jsou dárci, kteří přispěli částkou 500 Kč a vyšší, a podařilo se jejich jméno a adresu v systému identifikovat.

Velcí dárci na Projekt charitní dům:

Mgr. Miloslav Brhel                             MUDr. Jaroslav Haman                                   Kocandová Petra

Mgr. Eduard Střílek                             RNDr. Růžena Tomanová

Albertová Marta; Andrlíková Věra; Baláš Josef, Ing.; Bártová Ludmila; Benedová Blažena; Boleslav Jan; Boštíková Jana; Břeň Jan; Břeňová Marie, Polička; Břeňová Marie, Lubná; Cesnóriová Marie; Dobiáš Jaroslav, Ing.; Dobiášová Eva, MUDr.; Dostálová Helena; Dufková Marie; Dvořáková Štěpánka, Ing.; Eminger Arnošt; Girschelová Zdeňka; Hájek František; Hejtmánková Alena; Horáček Josef, MVDr.; Jílková Danuše, MUDr.; Kalánek Ladislav; Kastnerová Marta; Klejchová Jaroslava; Kopecká Ludmila, Lubná; Kopecká Ludmila, Lezník; Kopecký Jan, Střítež; Kučerová Marie; Kučerová Věra, Ing.; Macháček Tomáš; Netolický Roman; Neumeisterová Květoslava; Němec Petr; Novák Miroslav; Omastová Růžena; Pavlíčková Markéta; Pešková Libuše; Pešková Marcela; Pohorská Marie

 

Dárci věcných darů v roce 2016

 • H.R.G., spol. s r. o. – dlouhodobý významný věcný dárce Charity

 • Volf Jan - dlouhodobý významný věcný dárce Charity

 • REK plus, s. r. o.– dlouhodobý významný věcný dárce Charity

 • Tomanová lékárny, s. r. o. – dlouhodobý významný věcný dárce Charity

 • RAVENSBURGER KARTON, s. r. o.

  Krejčí Aleš                              Taberyová Anna – domácí cukrárna                    Tamelová – Květena

  Tobiášová Marie, Ing.             T.E.S. s. r. o. Polička                                      

…a stovky anonymních dárců věcných darů do obchodu Fimfárum a oblečení do Humanitního šatníku.

  

Jakým způsobem nám můžete pomoci?

Pokud nám chcete pomoci, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar,
 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc
 • poskytnout zdarma materiál, službu,
 • zprostředkovat užitečné kontakty,
 • předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Za každou z těchto forem pomoci jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích Oblastní Charity Polička.

Právní úprava dárcovství

V případě dárcovství může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – fyzická osoba může použít odečitatelnou pložku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Chcete přispět poličské Charitě? Kontakt: ZDE