Finanční zdroje

Oblastní charita Polička je nezisková organizace, která svoji sociální činnost financuje z těchto základních zdrojů:

Střediska AC dílny a Otevřené dveře

Tyto služby jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Ostatní služby: Denní stacionář, Šance pro rodinu, Centrum náhradní rodinné péčeObčanská poradna,   Nízkoprahové denní centrum, Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence

jsou financovány z:

           dotací Pardubického kraje                 příspěvku města Poličky

                                   

a dále z příspěvků  měst a obcí.

Sbírky:

Dárcovství a sponzoring: 

individuální dárci nadace             sponzoři
firemní dárci                

V minulých letech nás podpořili:

 

Další zdroje financování:

úhrady zdravotních  pojišťoven za poskytnuté zdravotní služby, 

úhrady od klientů za poskytnuté sociální služby,

zisk z prodeje v obchodu Fimfárum,

zisk z prodeje výrobků,

tříkrálové sbírky,

benefiční akce,

dary.

Podpořte nás